bglibrary.org

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

20 июн. 2020 г. ... Първа страница трябва да започва с 6 празни реда (3 см), ... pursuing the following objectives: 1) Analyse the specifics of the legal ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

Божидар Хаджиев; проф. ... Bozhidar. Hadzhiev; prof. Vesselin Vassilev; prof. ... Какво може да направи всеки от Вас и от Вашето семейство, за опазване.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

1 нояб. 2014 г. ... агресия. Стом.чрев. симптоми ... болест на Паркинсон, исхемичен инсулт, деменция и ... ДИАБЕТ В НАПРЕДНАЛА И СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ КЛИНИ-.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

При болната е доказана диагноза ювенилен ревматоиден артрит на 14 годишна възраст. Фигура 2. ... хигиена и хигиенни навици при астматици [9, 10].

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

1 нояб. 2014 г. ... SV28T11T на фирма Delta Group, показан на фигура 3 и модули за ... и разстъргващи стругарски ножове с наклонен праволинеен режещ ръб.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

Айтос, Карнобат, Ямбол и Одрин за Родосто. Пристанището в Родосто било експортен център за Дубровник (Vecheva, ... катастрофа и им трябват пари за болница.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

При транслитерирането буквите се заменят според Закона за транслитерацията. ... на ставните фасети на интерфертебралните стави, дискова херния на лумбалния ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

6 нояб. 2015 г. ... Термичната обработка на печивата не променя количеството на вложените ... и конкурентоспособности товаров и услуг, 22 марта 2013 г., г.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

i.d. , 0.25 µm film thickness was used. Carrier gas was helium. ... фолклор (например Хитър Петър), така и в художествената ни литература (например образа.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

ML240, Авангард 264, Бели Искър 800, Перла 267 и Вега 412 - реколта 2005 г. ... (8)), което е предпоставка за противоречиви мнения относно тяхната полезност ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

„автоматичен натиск”, свързан с оперирането с машини; „натиск на норми и стандарти” на ... разбират най-често употребявани думи и изрази, свързани с тях и ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, ... Подобни идеи за здравното възпитание са заложени в последните учебни програми.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

Материали могат да се изпращат и по e-mail на адрес: [email protected], приложени ... Първа страница да започва с 6 празни реда (3 см), за да се монтира ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

Дата на засаждане: 13 декември. 2018 г. ... Регулиране времето на провеждане на транзисторите на изходното стъпало. (ъгъл α).

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

3 авг. 2018 г. ... външният въздух постъпва в топлообменника въздух-фреон на ... предвидена възможност за зареждане посредством специализирана интегрална схема.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

20 июн. 2020 г. ... Първа страница трябва да започва с 6 празни реда (3 см), ... pursuing the following objectives: 1) Analyse the specifics of the legal ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

29 февр. 2016 г. ... 2018 г. Пловдив. СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ ... специалност Обща медицина в МФ на Тракийски университет - Стара Загора през 2015г.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

Християнските измерения присъстват и тук: вяра, надежда и любов („безкрайна“). Както учи Христос, и бедният, и богатият са равни, а в.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

тромбектомия а. радиалис и а. улнарис до достигане на добър ретрограден ток. Влизане в а. ... офталмологично заболяване, болната е насочена към невролог.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

„Научни трудове на СУБ – Пловдив“ е периодично, индексирано, рецензирано и реферирано научно издание на Пловдивския клон на Съюза на учените в България, ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

и добива при лавандула (Lavandula angustifolia Mill.). ... непосредствено след засаждане на вегетативната подложка за череша Гизела 5 с почвения.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

в печатна и онлайн версия със самостоятелни ISSN индeкси и са съответно: ... ниска - около 2 нощувки на посетителите общо и на българите в частност, и 2-3 ...

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив

Веселин Василев; проф. ... конфокални ултразвукови лъча с леко различни честоти, като се измерва силата ... наблюдаваните честоти, представени в таблица 1.

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив - Rossi RM

програмиране и се заобиколят професионално, това би довело до използване на предимствата на порт-манипулацията (The Zen of Python, 2020):.

Научни трудове на Съюза на учените в България - СУБ - Пловдив

на-ситени животински мазнини и ограничаване дневният прием на холестерол до 300 mg.d-1 ... Cosmos Works, Академично издателство на УХТ-Пловдив, 2007, ...

Устав на съюза на учените в България - гр. Пловдив

Пловдив, с адрес - ул. "Митрополит Паисий" №6. ... агенции и др.; ... извършва в допустимите от закона случаи оценки на недвижими имоти,.

У С Т А В НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

/2/ СУБ е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза, ... /4/ (Нова – ОСП на СУБ от 09.07.2018 г.).

НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ИПФ - Сливен

М.Козарева. 7. Анализ на състоянието и оценка на параметрите на мрежи за средно напре- 48 жение. Д-р инж. Н.Козарев, инж. М.Козарева.

на Съюза на учените – Варна

28 сент. 2018 г. ... 1887 г. е “Градска общинска библиотека”, а от 1945 г. е депозиториум на българската национална книжнина. Съвременната визия се изгражда от.

на Съюза на учените – Варна

27 сент. 2019 г. ... ки, ретуши, картички и други изображения на български национални и местни обществени ... изложба в „Коледна Варна през годините“, ор-.

на съюза на учените – сливен

единична цена на всеки от тях – а лв. ... масата на един метър от предмета – m кг;. • масата на целия предмет – M кг. ... сатен с широчина на лентата 2 см.

на Съюза на учените – Варна

изследване на модел на логистична система за доставка на ... На стенд за изпитване на еластични ... ниска цена, висока якост на опън и висока.

известия на съюза на учените – варна

biggest hotel chains such as IHG or Marriot are now staying behind the trend and ... areas of the country (Bansko, Tryavna, Koprivshtitsa, Zheravna, ...