bglibrary.org

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А - Общински съвет – Варна

20 мая 2009 г. ... РАЧО ТОДОРОВ РАЧЕВ – гр. Варна, ж.к. «Младост» бл. 109, вх. 3, ет. 5, ап. 54, молба с вх. № РД-8-94-Р/187/11.09.2008г.

со - Общински съвет – Варна

съоръжения и основната сграда на рибарското пристанище със смесено предназначение ... заведение за хранене", не е предмет на учреденото право на управление.

П Р О Т О К О Л № 41 - Общински съвет – Варна

колко години там всъщност нищо не е правено и колко е необходим ремонта, така че проектирането е възложено и върви. И г-н Джагаров, не.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А - Общински съвет – Варна

11 дек. 2008 г. ... ще струва целия новогодишно-коледен празник в гр. ... случай ако освободените от тези намаления средства бъдат насочени към най-тежко.

П Р О Т О К О Л - Общински съвет – Варна

10135.2043.257 “за гробищен парк” по кадастралната карта на район ... рентгенова уредба за зъбни графии „Филипс” сер. ... фирма “Интер сервиз Узунови”.

П Р О Т О К О Л № 36 - Общински съвет – Варна

Т. 16, която сега предложих? Христо АТАНАСОВ. Да, точно. Иван ЛУКОВ. За съдебните заседатели или? Христо АТАНАСОВ. Освобождаване и избор на управителни и ...

Общински съвет – Варна

10 дек. 2020 г. ... Деца сираци или деца с един родител;. 7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;.

П Р О Т О К О Л № 41 - Общински съвет – Варна

28 июн. 2019 г. ... и застрояване за урегулиран поземлен имот ХХ-264, 265, 266 „за жилищни ... чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А - Общински съвет – Варна

подписите на представляващите бъдат заверени пред нотариус. 5. На основание чл. ... един етаж по АОС №1822/07.06.2000г., изготвени от Цветана Георгиева.

Общински съвет – Варна

11 мар. 2022 г. ... /6/ забранява се паркирането на товарни автомобили с допустима ... правоимащите подават заявление и посочват регистрационен номер на ППС.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А - Общински съвет – Варна

16 дек. 2020 г. ... сдружението, което беше проведено през януари 2016 Община Варна беше ... съветници от ПП „Възраждане“ в Общински съвет – Варна с рег. №.

Общински съвет – Варна

14 мая 2018 г. ... ГР.ВАРНА С.О. МАНАСТИРСКИ РИД БЧД 517-1 Ном.034 - ОУ „Панайот Волов". ГР.ВАРНА УЛ.ВЯРА НОМ.006A Bx.01 - СУ ,, Неофит Бозвели". ГР.ВАРНА УЛ.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А - Общински съвет – Варна

7, ап. 42 – деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Да се внесе предложение за отпускане на персонална пенсия в. Министерския съвет.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А - Общински съвет – Варна

15 дек. 2010 г. ... земя и сгради м-ст “Манастирски рид” – ваканционно селище -. 2, гр. Варна. -. ПИ 000115, находящ се в с. Каменар, община Варна.

П Р О Т О К О Л № 42 - Общински съвет – Варна

Колеги общински съветници, искам да ви призова да спрем с евтиния ... обади се личният лекар на г-жа Донева, че е получила бъбречна криза.

Общински съвет – Варна

МАРИНОВ. /резултати от поименно явно гласуване: за - 27, против - 15, въздържали се - 8/ ... Общински съвет - Варна приема оставката на Веселина Ангелова.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Общински съвет – Варна

Гаро КЕШИШЯН. Литература и журналистика. Росица ЙОРДАНОВА. Елица ВИДЕНОВА. Бистра ВАРНЕВА. Александър МОНЕВ. Турхан РАСИЕВ. Людмил СТАНЕВ. Райна СТЕФАНОВА.

П Р О Т О К О Л № 8 - Общински съвет – Варна

29 сент. 2020 г. ... един все пак акт да бъде извършван от един колективен орган, тоест ... 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне.

П Р О Т О К О Л - Общински съвет – Варна

нова детска градина с четири групи, с басейн, в кв. ... Възраждане, 1 м.р. ... ПФК „Спартак” – Варна, в последствие и в „Левски” – София; от 1981 г.до.

П Р О Т О К О Л № 2 - Общински съвет – Варна

съм, роден и израснал във Варна. Завършил съм Икономически университет ... през 20 мин. почивка да го направят при г-жа Петкова, тук на работната.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А - Общински съвет – Варна

30 нояб. 2017 г. ... наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, ... основание договор за доброволна делба, вписан с вх. рег. №.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А - Общински съвет – Варна

9 мар. 2011 г. ... предприемат и мерки, като има работен проект, но са наясно с липсата на ... толкова време да стои на сайта на Община Варна нещо, ...

Общински съвет – Варна

21 мар. 2022 г. ... Фотографии на фоторепортерите извън събитията и новините. Онези ситуации и хора, които са докоснали по някакъв начин фоторепортерите и.

Общински съвет – Варна

свети Кирил и Методий" да бъде удостоен с престижната награда,Варна" през 2020г. ... От името на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр.

П Р О Т О К О Л № 30 - Общински съвет – Варна

това тук става въпрос и за нашите лечебни заведения – не е минало и през ... комисии и форуми, въпросът за регистрацията на таксиметровите фирми и.

Общински съвет – Варна

16 мая 2018 г. ... тротоари, осветление и елементи на 2018-2022 ... "Хемус" и "Черно море"(111-ти стап) ... десния склон на дере "Почивка", м-ст.

Общински съвет – Варна

23 мар. 2022 г. ... Варна, бе представена новата книга с къси разкази на Планимир Петров „Житейски ... Съюза на българските писатели - Варна.

Общински съвет – Варна

15 февр. 2021 г. ... но не и да се създават нови от материално-правен характер. ... 1 се допълва с нови точки ... 2, в това число с мартеници, коледни и.

Общински съвет – Варна

Договор за учредено безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот ... (Акт за предоставяне, право, срок, приобретател. 10.РАЗПОРЕЖДАНИЯ С ИМОТА (С ЧАСТ ...

П Р О Т О К О Л № 20 - Общински съвет – Варна

27 июл. 2017 г. ... Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за Водено ... подреден вид отколкото са били в момента, новини ще качваме. Ще се.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А - Общински съвет – Варна

14 июл. 2020 г. ... при положение, че извънредното положение приключи на 13 май? Т.е. би ... кръстовище по път I-9/Кранево-Златни пясъци-Варна-Бургас/ при КМ.

Общински съвет – Варна

училища на територията на община Варна, в сила за учебната 2018/2019 ... Чл. 7. (1) Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището.

П Р О Т О К О Л № 20 - Общински съвет – Варна

на председателстващия Общински съвет – Варна Владимир Велчев Тонев съгласно решение на Общински съвет – Варна № 956 -2(19)/04.06.2013 г.,.