bglibrary.org

избирателен списък - Община Ботевград

на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ... ДИМИТРИНА РАЧЕВА ГЕОРГИЕВА ... РАЛИЦА АНЕВА НИКОЛАЕВА. РАЛИЦА ИЛИЕВА ДОКОВА. РАЧО МАРИНОВ РАЧЕВ ...

избирателен списък - Община Ботевград

6 нояб. 2016 г. ... БОРЯНА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА. БОРЯНА МАРИНОВА ВЕНЧАРСКА БОРСТЕЛМАН. БОРЯНА МИТКОВА ЦАНОВА ... МАЯ ИВАНОВА БРАТОЕВА. МЕТОДИ РУМЕНОВ МЕТОДИЕВ.

избирателен списък - Община Ботевград

адрес на избирателната секция: ОУ "Никола Вапцаров", ул."Стара планина" №2, стая №106 ... БОГДАНКА ИВАНОВА МИНЧЕВА ... АЛЕКСАНДРА АНТОНИЕВА ТРАЙКОВА.

избирателен списък - Община Ботевград

на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ... ДИМИТРИНА РАЧЕВА ГЕОРГИЕВА ... РАЛИЦА АНЕВА НИКОЛАЕВА. РАЛИЦА ИЛИЕВА ДОКОВА. РАЧО МАРИНОВ РАЧЕВ ...

избирателен списък - част i - Община Ботевград

МАРИН СТОЯНОВ МАРКОВСКИ. МАРИНА НИКОЛАЕВА ГАНОВСКА ... СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ДЮЛГЕРСКИ. СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ДЖЕЗОВ ... ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КОСТОВ.

избирателен списък - част i - Община Ботевград

МАРИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ. МАРИН СТОЯНОВ МАРКОВСКИ. МАРИНА НИКОЛАЕВА ВЕКОВСКА. МАРИНЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ПАВЛОВА ... БОГОМИЛ МИРЧЕВ ЧАНЕВ. БОЖАНКА ДИНКОВА ДРАГАНОВА.

избирателен списък - Община Дългопол

НАСКО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ. НАТАЛИЯ ЖИВКОВА НИКОЛОВА. НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА НЕДЕЛЧЕВА ... Левски" № 2 ... АТАНАС ЦОНЕВ СИРАКОВ. БОЯНКА ЖЕЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА.

избирателен списък - Община Русе

ЕМИЛ ГЕНЧЕВ МИНЕВ. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КАЧОРЕВ ... ДЕСИСЛАВА ГЕНЧЕВА ДИМИТРОВА. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА ... СЛАВИМИР ВЪЛЧЕВ ТАТАРОВ стр. 440 ...

избирателен списък - Община Бяла

СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ. СТЕФАН КОСТОВ НИКОЛОВ. СТЕФАН КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ. СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ МИХАЛЕВ. СТЕФАН ТРИФОНОВ ЖЕЧЕВ. СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТЕВ. СТЕФАНА ...

избирателен списък - Община Смолян

АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ БЕЛОВ. АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ТАБАКОВ ... ДАФИНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА ... РОМАН ЙОРДАНОВ ХАДЖИЙЧЕВ. РОМАН КИРОВ АЛУЧЕВ.

избирателен списък - Община Вършец

АНАТОЛИЙ НИКОЛОВ ВОЙНОВ. АНГЕЛ АЛБЕРТОВ ИЛИЕВ. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ ... БОРИСЛАВ РАДОЙКОВ НИКОЛОВ. БОРИСЛАВ СТАТКОВ ЛАЗАРОВ ... ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА.

избирателен списък - Община Лозница

ФАХРИЕ ИСМАИЛОВА ДАХИЛОВА. ФЕВЗИ ХАМДИЕВ САЛИЕВ. ФЕВЗИЕ БЕЙСИМ ИСУФОВА. ФЕВКИЕ ХЮСЕИН ИБРЯМ. ФЕИМ АЛИЕВ ИНДЯКОВ. ФЕИМ ИБРАХИМ ИНДЯКОВ.

избирателен списък - Община Костенец

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ПЕРГЕЛОВ. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ РАЙЧЕВ. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОБРЕВ. ГЕОРГИ СЛАВЕЕВ ТУНЧЕВ. ГЕОРГИ СПАСОВ ДЪРВЕНЯКОВ. ГЕОРГИ СТОЯНОВ АТАНАСОВ.

избирателен списък - Община Лясковец

27 мая 2021 г. ... ТОДОРКА КОСТОВА ТРЪНКОВА. ТОДОРКА СТОЕВА ПОППЕТРОВА ... СТОИЛ АРСОВ НИКОЛОВ ... МАРТИН ДИЯНОВ ТРЪНКОВ. МАРТИН ИВАНОВ КОЕВ.

избирателен списък - Община Несебър

ДИАНА КРЪСТЕВА ЖЕЛЯЗКОВА. ДИМИТРА ЛЕЧЕВА СУБАШЕВА ... МАРИЙКА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА ... НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МИТКОВ.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - Община Златарица

АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА. АНЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА. АНИ АНГЕЛОВА КОНАКЧИЕВА. АНИТА МИЛАНОВА АНТОНОВА. АНКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА. АНКА ЙОРДАНОВА ТОПАЛОВА.

избирателен списък - Община Борово

АНЧО БЛАЖЕВ ИЛИЕВ. АНЧО БРАТОЕВ МИТЕВ. АСАН ИСМАИЛОВ ЧАКЪРОВ. АСАН КЯМИЛОВ КАДИРОВ. АСАФ АХМЕДОВ АКИФОВ. АСЕН ИВАНОВ ЯНКОВ. АСЕН ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ.

избирателен списък - ::ОБЩИНА БАТАК::

АНИТА ИЛИЕВА ЯНЕВА. АНКА ГЕОРГИЕВА ЦУРЕВА. АННА ПЕТРОВА ЦУРЕВА ... ВИКТОРИЯ ТАНЕВА ДОГАНОВА. ВЛАДИМИР КРУМОВ ПОПОВ ... КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДОГАНОВА.

избирателен списък - Община Костенец

ДИЛЯН АНГЕЛЧОВ КОЗАРЕВ. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ ... ЛЮБЕН ВЛАДОВ СТОЯНОВ. ЛЮБЕН ИВАНОВ ПЕШАРОВ. ЛЮБЕН СТОИЛОВ ПЕНЕВ. ЛЮБО СТЕФАНОВ ДОБРЕВ.

избирателен списък - Община Земен

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ. ВАЛЕРИ КИРИЛОВ СЕРАФИМОВ. ВАЛЕРИ РАЙЧОВ МИТОВ ... ВИКТОР ЙОРДАНОВ СТОЙНЕВ. ВИКТОР КОСТАДИНОВ БОЯНОВ ... КАЛИН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ.

избирателен списък - Община Шумен

ВАЛЕРИЙ ДИМИТРОВ ВЛАДИМИРОВ. ВАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА. ВАЛЯ СТОЙЧЕВА ТИТО ... ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА. ВЕХБИ БАКИР ВЕЙСАЛ ... СЕВДА ТОДОРОВА ХРИСТОВА.

избирателен списък - Община Земен

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс).

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - Община Камено

ИРИНА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА. ЙОАННИС МАРИЕВ ГЕОРГИЕВ ... ЙОРДАН ЯНЕВ СТЕФАНОВ. ЙОРДАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА ... КИРИЛ ДИМИТРОВ ЧАПКЪНОВ. КИРИЛ КИРОВ МИТЕВ.

избирателен списък - Община Шумен

АНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА. АНА МАРИНОВА МАРИНОВА ... АНЕЛИЯ АСЕНОВА НИКОЛОВА. АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА САШЕВА ... ЛОРА МИХАЙЛОВА ХРИСТИНОВА. ЛЮБЕН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ.

избирателен списък - Община Костенец

АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ ЦВЕТАНОВ. АТАНАС ТРАЙКОВ ВЕНЧИЛОВ. АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ГАБЕРОВА ... ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ ПЕНДЖУРОВ. ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ.

избирателен списък - ::ОБЩИНА БАТАК::

ДИМИТРИЯ БОРИСОВА ТОЧЕВА. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИНКОВ ... НЕДЕЛИНА НИКОЛАЕВА ТОЧЕВА. НЕДЯЛКА ИВАНОВА ЧАУШЕВА ... РАДОСЛАВ АСЕНОВ ТЕРЗИЕВ. РАЙНА АНГЕЛОВА РАДЕВА.

избирателен списък - Община Хисаря

ВЕРА НИКОЛАЕВА ЮРУКОВА. ВЕРКА НАЧЕВА ВРАЧЕВА. ВЕСА ЦОНКОВА МИЛЕВА. ВЕСЕЛА ИВЕЛИНОВА КОСТОВА. ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ВЛАСЕВ. ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ФРЪКОВА.

избирателен списък - ОБЩИНА СМОЛЯН

АНГЕЛ АТАНАСОВ ЯНЧЕВСКИ. АНГЕЛ ИЛИЕВ ДИШЛИЕВ. АНГЕЛ НИКОЛАЕВ НЕНОВ ... АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ЧОРБАДЖИЕВА. АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ЯЗОВА ... ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ИЛИЕВ.

избирателен списък - Община Шумен

ВЕНЕЛИН ДИНЕВ АРГИРОВ. ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКОВ АЛЕКОВ. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ГАНЧЕВ. ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЙНОВ. ВЕНЦИСЛАВА ГАНЧЕВА ВЪЧКОВА. ВЕРА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА.

избирателен списък - Община Костенец

АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕШЕВ. АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ. АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ЛАЗОВА. АНКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА. АНКА ЛОЗАНОВА ФЕРКОВА. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА.

избирателен списък - Община Костенец

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ВЕЛЧЕВ. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ГЕШЕВ ... АНГЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ. АНГЕЛ ИВАНОВ ДОДОВ ... АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ НИКОЛЧОВ.

избирателен списък - Община Стражица

ДИМИТЪР ЧАПАЕВ ГАЙНУРОВ. ДИМО ПЕТРОВ ДИМОВ. ДИЯН ДРУМЕВ НИКОЛОВ ... ДЖЕЙЛЯН КАДИРОВА КОСТАДИНОВА. ДИАН ЙОРДАНОВ БОНЕВ. ДИАН НИКОЛАЕВ СЪБЕВ.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - Община Панагюрище

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ МАЗНЕКОВ. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЕНЧЕВ ... РУМЯНА НИНОВА ДЕЛИРАДЕВА. САВИНА ПЕТКОВА ДУРАКОВА ... ГЕОРГИ ИВАНОВ НИНОВ. ГЕОРГИ ИВАНОВ РЕДЖОВ.