bglibrary.org

Социализъм: Презареждане

Deniz Kandiyoti, “Bargaining with Patriarchy,“ Gender and Society, 2 (Septem- ... на сто от индустриалните работници през 1909 г. и 36 на сто.

Социализъм: Презареждане

Deniz Kandiyoti, “Bargaining with Patriarchy,“ Gender and Society, 2 (Septem- ... на сто от индустриалните работници през 1909 г. и 36 на сто.

ОТ ДЪРЖАВЕН СОЦИАЛИЗЪМ КЪМ ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ ...

ческа Унгария. В Унгария, както и в България, през първите години на комунизма ... беше Карл Полани и идеята му за социализма като „икономика, ...

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА МОЗЪКА - Издателство "Изток-Запад"

Когато инвестираме в нашето мислене и нашето здраве, ние ще ... приятели, чиито възгледи са съвсем различни от вашите. Всичко е такова, каквото трябва.