bglibrary.org

методология на археоастрономическите изследвания. анализ ...

32. 4. 1. 2. Поява и еволюция на метода за вграждане на светлинни ефекти ... До сега, при изследването на праисторически записи, почти единствената ...

методология на археоастрономическите изследвания. анализ ...

32. 4. 1. 2. Поява и еволюция на метода за вграждане на светлинни ефекти ... До сега, при изследването на праисторически записи, почти единствената ...

моделни изследвания с mike 21 и анализ на данни за морски ...

на черната мида (Mytilus galloprovincialis) и рапана (Rapana venosa) в разглеждания участък. ... вяване на количествата на черната мида и рапа-.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ДЕФОРМАЦИИ ПО БОРДОВЕТЕ ...

55 Геометрия на сателитните наблюдения с две антени ... Чрез комбиниране на поредица от сателитни измервания може да се проследи.

Единна методология за провеждане на функционален анализ в ...

анализ и оценка на секторна политика, прогнозиране и други подобни;. - функции по предоставяне на услуги – предоставяне ... чрез специална пощенска кутия;.

Взгляды и образы: методология, анализ, практика

ках этого проекта – выставка Moving Walls, начатая в 1998 году, это худо- ... Moving Walls 10 ... 27.04.2009 // http://www.bg.ru/article/8078/.

методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на ...

официална гаранция за функционален имунитет на магистратите ... необходимост от засилване на гаранциите за независимост и отчетност;.

ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

тяло“, или с други думи, за Морис въздействието е принципно свързано с тялото на зрителя и не ... беше нарязана на парчета и изпратена за скрап.

ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

МАРИН ВЪРБАНОВ, ВАСИЛ ОВЧАРОВ,. ВЛАДИМИР ОВЧАРОВ И ДИМИТЪР БАЛЕВ ... textile artists: Maryn Varbanov, Vasil Ovcharov, Vladimir Ovcharov and Dimitar Balev.

ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Клипщайн предприемат пътуване от Берлин през Дрезден, Прага и Виена до Константинопол. Двамата приятели прекосяват Бохемия, Сърбия, Румъния, България и ...

ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

THE GOLDEN LINDEN FILM FESTIVAL, 2018 ... автоматически се „оцветява“ в червено, един миг преди той да направи първата си маска с четката.

ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Пламен Атанасов. ДЪРВОРЕЗБЕНИТЕ ТАВАНИ В ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО. Plamen Atanasov. WOOD CARVED CEILINGS DURING THE BULGARIAN REVIVAL.

АНАЛИЗ бр. 02/2020, година ХХIV 1 АНАЛИЗ НА ВЗЕМАНИЯТА ...

Резюме. С важно значение от състава на краткотрайните активи и на краткосрочните пасиви на предприятието са неговите вземания и задължения.

ЦЕНОРАЗПИС НА ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНОРАЗПИС НА ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 1. Цялостно геномно секвениране и анализ на панели от гени. Изследване ... Анемия /Anemia: 80 гена/. 2 280 лв. 3 месеца.

ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

обединява различни видове планови документи, разработвани на различни нива и за различни обекти, с цел да могат да се вземат стратегически реше-.

1 1. Хормонални кръвни изследвания - DMS

стойности на АМH са показател за намален или изчерпан яйчников резерв. Той се отделя от ... Инхибин В контролира секрецията на FSH от хипофизата.

ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - WordPress.com

„Етически изследвания“ е онлайн списание с отворен достъп, ... каквато е традицията на възприятие в англосаксонските страни и Северна Европа.[6] У.

Провеждане на маркетингови изследвания

персонализирани спрямо желанията на възложителите услуги. Потребители на услугата „тайно” ... тениски, стикери, флайери и бизнес картички. Как става.

r. - Институт за исторически изследвания

22 авг. 2022 г. ... София 1113, бул. Шипченски проход Nt 52, бn. 17 ... (Agrarian economy and society in the 17th - 18th centuries).

Изследвания провеждани в лабораторията

почва, птичи екскременти, евкалиптови дървета. Основните форми на криптококозата са: - Белодробна – безсимптомна/грипоподобна. - Дисеминирана.

ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - WordPress.com

Иновации в училищна среда или училищен "Биг Брадър". Веселина Качакова ... 3. София, Партиздат. Маркс, Енгелс. (1975). Съчинения. т.1. С., Партиздат.

КОНСТИТУЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Конституционен съд

27 июн. 2018 г. ... България. Д-р Радослава Янкулова, секретар на редакционната колегия [email protected] +359 2 940 23 08.

Изследвания на културата и образованието

http://dversia.net/925/eggs-freezing-campaign/. Гончарова, Г. 2009. Отвъд границите на поколението. Критика и хуманизъм, бр. 29, с. 285-300 ...

ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

places and bedrooms in hotels and similar accommodation, 2019) и „нощувки в ... по туризъм, 65% от туристите у нас това лято са българи, 8% – румънци,.

П Р А В И Л Н И К за финансово подпомагане на изследвания и ...

живеещи на семейни начала, за финансово подпомагане, са в размер до 2000 лв. (две хиляди лева) на заявител, като кандидатства само един от партньорите.

ОСНОВИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

въпросници, бланки за интервю, програми за наблюдение и др.). Изследователския етап (организация и провеждане на изследването) е свързан с огромна работа, ...

П О К А Н А - Институт за икономически изследвания

Курсът ще стартира на 10-ти януари 2022 г. от 17.00 часа. Занятията ще се провеждат в работни дни от 17.00 до 18.45 часа, като на 10-ти януари ще се уточнят ...

9.pdf - Институт за икономически изследвания

на информация на централната банка, необходими за осъществяване на нейните ... Доц. д-р Зоя Младенова (Икономически университет - Варна) “Някои насоки.

ИЗСЛЕДВАНИЯ - DiVA Portal

ще се разглежда като свободна морфема или като свързвана мор- фема, не съществува единство между българистите. Забележително.

ЦИТОГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИЯТА ПО ...

условно балансирани хромозомни мутации най-често са клинично здрави, но откриването им може да има отношение към евентуални репродуктивни неудачи, ...

КОНСТИТУЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Конституционен съд

27 июн. 2018 г. ... За да изпълни своята мисия, списание Конституционни ... на демократичната воля на нацията или на мнозинството от електората.

ВЪВЕДЕНИЕ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

17 дек. 2013 г. ... 3.3 Последователност при писане на научна статия . . 70 ... държат информация, какви научни статии са издаде-.

О Т Ч Е Т - Институт за икономически изследвания

икономически изследвания при БАН за периода 2018-2030 г. ... България, ЮЗУ “Неофит Рилски“, Тракийски университет-Стара Загора, УХТ-Пловдив, ВУАРР-.