bglibrary.org

кп № 194 оперативни интервенции върху гърда с локална ...

Ексцизия на лезия на гърда. Включва: локализация на мамарна лезия с или без гефрир. Кодирай също когато е направена: • ексцизия на аксиларни лимфни възли ...

кп № 194 оперативни интервенции върху гърда с локална ...

Ексцизия на лезия на гърда. Включва: локализация на мамарна лезия с или без гефрир. Кодирай също когато е направена: • ексцизия на аксиларни лимфни възли ...

Амбулаторна процедура № 21. Оперативни интервенции върху ...

вътреочно налягане; офталмоскопия (при възможност за изследване от страна на окото). Задължително при: • влажна форма на макулна дегенерация;.

КП № 158 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ НА ...

Ексцизионни процедури върху сухожилие на други мускулно-скелетни точки ... трансметатарзална ампутация (ампутация на прадната част на стъпалото включваща ...

кп № 162 оперативни интервенции чрез коремен

инцидентен оглед при интраабдоминална операция - не кодирай ... 35637-07 Лапароскопска руптура на яйчникова киста или абсцес ... миома на матката;.

разстройства на уринирането след оперативни интервенции в ...

Намалена – пациентът усеща изпълнения пикочен мехур, но не чувства ... урогениталната и коремната област, палпация на лумбалната област, корема и.

КП № 130 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПРИДАТЪЦИТЕ ...

45623-00 Корекция птоза на клепач чрез техника с шев на мускул фронталис ... Вътреочните тумори могат да се проявят с намаляване на зрението, ...

КП № 179 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ АПЕНДИКС ...

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение. Лапароскопски консумативи ... Болката често е по-слаба, около пъпа, трудно се ... болка в корема.

КП № 130 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПРИДАТЪЦИТЕ ...

ОЧИ. 42839-00. 42839-01. *15.4 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ ИЗВЪНОЧНИ ... поле, повишено очно налягане, “бяла, котешка зеница” при деца, кривогледство.

КП № 191 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ДАЛАКА ...

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ДАЛАКА. *41.93 ЕКСЦИЗИЯ НА АКЦЕСОРЕН ДАЛАК ... При планови операции се прилага по индикации антипневмококова ваксина, за.

КП № 189 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ПАНКРЕАС И ...

широка лапаростома за вторично почистване на некрозите и ретропанкреатичното ... Вариант ІІІ - операбилен тумор Т1, Т2, Т3, с метастази в черния дроб и.

КП № 202 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И ...

при Базедова болест - извършва се субтотална резекция на щитовидната жлеза;. • при токсичен аденом - извършва се субтотална или тотална резекция на ...

КП № 147 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ МЪЖКА ПОЛОВА ...

37219-00 Трансректална иглена биопсия на простата ... Инцизионни процедури върху на простата или семенно мехурче ... силна палпаторна болка.

ElastoScan™ при преглед на гърда: - ALMASONIC

31 авг. 2011 г. ... ElastoScan™ е иновативна ултразвукова техника, която визуализира еластичността на ... комбинация със стандартното ултразвуково изследване.

клинично поведение при карцином на гърда

ТЕРАПЕВТИЧНИ АЛГОРИТМИ ЗА. КОНТРОЛ НА HER-2-ПОЗИТИВЕН. КАРЦИНОМ НА ГЪРДА проф. д-р Галина Куртева, дм д-р Ася Консулова д-р Ирина Трифонова.

карцином на гърда * невроендокринни тумори

13 нояб. 2017 г. ... Под егидата на. Община Варна ... МОРЕ 2013, Варна. 8. AJCC. Cancer Stading Handbook Sevent ... с участието на хематолози, лабораторни.

скрининг и диагностика на карцином на гърда

болест. Карциномът на гърда е един от малкото тумори, при който чрез активно търсене могат да бъдат открити клинично непроявени форми. Откриването на.

Карциномът на гърда се стадира по 7-а ревизия на TNM ...

Необходимият минимум изследвания за определяне на категориите T, N и M са физикален преглед и образно изследване. Tx. Първичен тумор не може да бъде оценен ...

лъчелечение при реконструкция на гърда след мастектомия

резултати, особено при поставяне на имплант или експандер (ниво на доказателственост. III-IV, степен на препоръчителност А). От 9.

стадиране на карцином на гърда и оценка на терапевтичен ...

е обхванат от метастаза (бяла стрелка). можност за визуализиране на ... ефект от прилагана химиотерапия или лъче- ... първи или втори цикъл на химиотерапия.

аксиларно лимфно стадиране при хирургия на карцином на гърда

лява и при минимални инвазивни карцино- ... от болните имат скованост и изтръпване на ръка и 10% ... лечение на рака на млечната жлеза, Медарт, 2009.

автоматизирана ехоскопия на гърда (abus) – съвременен поглед

1Department of Diagnostic Imaging, St. Marina University Hospital, Varna ... на гърда (automated breast ultrasound, ABUS, също.

подходи за рехабилитация след хирургия на гърда – медицински ...

та на алкохол и цигари също допринасят за ръст в анализираните случаи. 8 Пред- ... характеристики на Програма Виктория са: мултидисциплинарен подход при.

ГУМАНИТАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

секретарь ООН Кофи Аннан заявил, а в 2001 г. под- твердил, что принцип суверенитета может быть преодоле н гуманитарнои интервенциеи в случае.

Интервенции по катастрофа (несреќа) - ESTSS

напор, честите лоши услови на работа, и изложеноста на голем број вознемирени ... Препишувањето на бензодијазепами, или лекарства за спиење треба да биде.

Групповые и макросоциальные интервенции в программах ...

П. Фрайера, создание и поддержание общественных организаций). Далее описаны ... Действий. В профилактических группах (например, П. Фрайер описал свою модель.

ПОЗИТИВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ - e-Journal VFU

издателство „Паисий Хилендарски”. 2. Стаматов, Р. (2018).Хедонистичната адаптация във времевия контекст на щастието. В . Позитивна психология, бр.2, стр.

О несостоявшейся итальянской интервенции в Закавказье в 1919 г.

Грузия и Азербайджан однозначно выбрали страны Четверного союза – Германию и Турцию (точнее говоря, они были поделены между союзниками как сферы их влияния и ...

Ранни терапевтични интервенции при грр-детски аутизъм

команди и много рядко реагира на повикване по име. ... проявяваше към пъзели, стереотипно редене на кула от кубчета или рингове, с.

австралиска класификација на здравствени интервенции (акзи ...

Додавање заб на парцијална протеза за замена на изваден заб или заб без коронка, по заб. Модификација, вградување и прилагодување на парцијална забна ...

Планиране на психо-социални интервенции за възрастни с ...

специализирани институции и разкриване на социални услуги в общността. ... индивидуален план за работа от екипа професионалисти.

списък на оперативните интервенции извършвани в клиниката

Реконструктивни операции за покриване на големи декубитални рани; ... Пластично-хирургично лечение на комплексна лицева цепка, вкл. остеотомии и костни.

ефективни интервенции за превенция на агресията на ученици ...

циално-психологически тренинг. Представена е предложената от студенти- те-инспектори по обществено здравe идея за ед- новременни интервенции с ученици, ...