bglibrary.org

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

социална политика на Правителството на Република България от ... провокира асоциации с целия обем свързана информация „под водата”.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

дисциплината сестрински грижи при деца и възрастни с уврежда- ... 2) В нито един учебник от III до XII клас по основните учебни.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

осмисли целия този всеобхватен културен идиотизъм. И то се случи. ... 1) Въпросник за измерване на емоционалната интелигентност.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

сиреч свят, който не притежава никакво касателство с акта на субективното му осъзнаване. Не че опитът се променя – избрана е.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

ра семейна среда (β=-,071) при липса на статистическа значимост. (Sig=,168). ... толкова силно, че днес можете да чуете от много големи или дори.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

Ж. Желязкова, доц. ... При брейнсторминг сред малка група от 6 студенти в маги- ... могат да служат за предявяване на нов иск за развод (чл.322 ГПК).

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

до новата идеологическа религиозност през последните близо 200 години. ... 2 Продължение на успешен филм, като сценарият е посветен на същата тема или.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

9 авг. 2011 г. ... оценката на резултата от „теста”, разделяне и сравняване на резул- ... Strabac, Z., Listhaug, O. & Jakobsen, T. (Published online: 09 August.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

18 и 60 години, от които 191 жени и 120 мъже с висше образование. ... родени от нея, през залепването за обект, привидян като идентичен и в.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

138. Неасертивното поведение като предпоставка за виктимност – ... Но да се каеш или изповядваш за страстта на чревоугодието, страдайки.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

мотива за компетентност е по-слабо и противоречиво, като предо- ... професионално здраве и безопасност за изследователи, институции и потребители.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

социална политика на Правителството на Република България от ... провокира асоциации с целия обем свързана информация „под водата”.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

можеш да накараш австралийския абориген да си мисли, че евен- ... интелигентност, изтънчеността – с чар, а устойчивостта с упори-.

„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ“ - НЕСПЕЦИАЛИСТИ

РАДОСТ МЕТОДИЕВА БЛАГОВА-ДИМОВА. 5,48. 39. КОСТАДИН ИВАНОВ КРЪСТЕВ ... РАДОСТ ПЕТРОВА СТАМБОЛИЕВА ... СНЕЖАНА АНТОНОВА КАРАИВАНОВА.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

1 июн. 2022 г. ... МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ В ОНЛАЙН СРЕДА – Николай Милушев, ... “Бий се, или бягай“ – остра стресова реакция се отнася до специфична биохимична.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Доколкото втората част на заглавието на текста – екзистенциал- ... 2. Върбанов, С., Маринов П (2016) Оценка на суицидния риск в първичната здравна помощ.

„приложна психология“ - неспециалисти - Пловдивски университет

7 окт. 2016 г. ... Гергана Милкова Панчева. 19. Станислава Недялкова Щерева. 20. Диана Герова Берберова. 21. Лиляна Стефанова Станева. 22. Елена Георгиева ...

„приложна психология“ – неспециалисти - Пловдивски университет

7 окт. 2019 г. ... Петя Огнянова Миндалова. 5,43. 20. Цвета Миткова Пенкова. 5,43. 21. Гюлшен Хасан Юсеин. 5,43. 22. Венета Тодорова Георгиева.

СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 162 Всяка правова и социална ...

СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ... семейните отношения, родителска безотговорност, ... лични обществени отношения – здравеопазване,.

Модел на теренна практика в обучението по социална работа

практика като част от университетската подготовка на бакалаври по социална работа. Главен акцент е поставен върху програмния модел на практическото обучение ...

психология супружества: теория и практика

точки зрения семейной терапии ее болезнь можно рассматри- ... Психотерапия супружеских отношений ... дорогая цена за полную самостоятельность: а) верно,.

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

2 янв. 2015 г. ... Дунай Д.С. ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ... Яз. рус. ... Периферия: вино; символ футбольных клубов (Спартак, ЦСКА); цвет.

СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: НАУКА И ПРАКТИКА

Любов Е.Б., Саркисян Г.Р. Депрессивные расстройства: фармакоэ- пидемические и клинико-экономические аспекты ... Баскетбол, волейбол, футбол, регби,.

Психология мотивации. Теория и практика мотивирования ...

Никтофобия — боязнь темноты. 4. Логофобия - страх речи (например, при заикании). Следовательно, фобия — это патологический страх, определенная установка ...

Психология сегодня: Теория, образование и практика

Подоляк Я. В. Личность и коллектив: психология военного управления. М., 1989. ... чественной психологии занимались М. И. Бобнева, Е. С. Михайло-.

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ДОВЕРИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

6. ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ И ДОВЕРИЯ В СЕМЕЙНЫХ И ДЕТСКО- ... недавно чуть не врезался в меня» и «пожилой мужчина на первоклассной Хонде Цивик.

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ДОВЕРИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

7 нояб. 2014 г. ... подтверждал реальность и значимость моего бытия в мире, тем самым как бы заново до- сотворял мою личность своим заинтересованным вниманием, ...

педагогика, психология, общество: теория и практика

12. Малова О.Н. Особенности формулирования цели при разработке ... произведения, предложенного И.В. Арановской [1], состоящего из следу-.

Общество, педагогика, психология: теория и практика

софии за их пределами. Он относится к числу домашних заданий и по-преж- нему остается для курсантов наиболее трудным. Олимпиадники испыты-.

Социальная психология: современная теория и практика

Парыгин Б. Д. Социальная психология : истоки и перспективы /. Б. Д. Парыгин. СПб., 2010. Почебут Л. Г. Социальная психология / Л. Г. Почебут, И. А. Мей- жис ...

Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

8 апр. 2014 г. ... Предисловие. Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», совместно с Фе- деральным государственным бюджетным образовательным учрежде-.

Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы

22 янв. 2016 г. ... щенной 230-летию со дня рождения Бей-Булата Таймиева. – Грозный: АО ... Готовят раствор солёной воды, заливают в формочку и ставят на хо-.

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии

Общая психология, психология личности, история психологии. Направления исследований: 1. Психическая жизнь и поведение человека. Соотношение поведения и.