bglibrary.org

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ

8 июл. 2010 г. ... професионалната група и +9,92% (+12,79) за непрофесионалната, откри, ... помагала, медийни презентации, постерите, видео и аудио материалите ...

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ

8 июл. 2010 г. ... професионалната група и +9,92% (+12,79) за непрофесионалната, откри, ... помагала, медийни презентации, постерите, видео и аудио материалите ...

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ

2 нояб. 2008 г. ... обектите и често се позовават на несъществени признаци като цвят и големина, докато. 5 и 6 годишните сформират базисни категории, ...

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ

НА ТЕСТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЕКСЛЕР (HAWIK-R И WISC-IV) ... да изследваме тези въпроси, сравнихме средните оценки за привлекателност и симетричност.

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ

В по-късна ревизия на модела, Пецо и Пецо [15] включват и мотивационните ... психологичен случай също имаме проблем, който личността не разбира и трудно.

CONFERENCE PROCEEDINGS СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ

проф. д-р Владимир Лазаров – България проф. д-р Иван Величков – България ... Miss Danielle Lockhart, Dr Robert Eadie,. Dr Marie Vaganay, Mr Sean MacIntyre.

CONFERENCE PROCEEDINGS СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ

Organization Committee ESI 2017 Организационен комитет ESI 2017 ... ISF, up to 20 %, improved the 7 day compressive strength by more than 13 %. The.

Сборник популярни и научни доклади - physics TU-Sofia

21 апр. 2018 г. ... e-mail: [email protected], [email protected] ... услуга чрез електронна поща, която през 2000 г. се превръща в PayPal.

Сборник популярни и научни доклади - physics TU-Sofia

териер и тежи почти 6 кг. Лайка умира няколко часа след изстрелването от ... долу обозрима аналогия е размера на едно бяло кръвно телце, съпоставено към.

Сборник популярни и научни доклади - physics TU-Sofia

12 апр. 2014 г. ... Кл. Охридски" 8, България, e-mail: [email protected], ... завинаги в сърцето му, стига се до там, че отказва Нобеловата награда по.

Сборник популярни и научни доклади - physics TU-Sofia

25 апр. 2015 г. ... През ХІІІ век с оптика се занимава английският монах Р. Бекон, описал за пръв път използването на събирателните лещи като очила (те,.

6.Списък на публикации, научни съобщения и доклади

Автоимунна тромбоцитопенична пурпура и бременност.сп.Акуш.и ... токсикоза на бременноста -.132., V Национален конгрес по акушерство и гинекология в.

научни доклади София, 2018 - МВР 2030

на министъра за утвърждаване. на страницата на Съвета24 са публикувани. 24 Сайт http://mvr.bg/dkao/дирекцията/Вътрешноведомствен-координационен-съвет-за-.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

на слънчева светлина в енергия .. автор: Тони Валентинов ... Официалните светски източници дават доста оскъдна информация за живота и ... между 1367-1369 г.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

5 июн. 2007 г. ... хиляди африкански жаби били внесени в С единените щати именно за целите на ... р цете си с топла вода и сапун и с дезинфекционен разтвор;.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

2. Запознаване на родителите с техники за по – добра комуникация с децата им. 3. Формиране и развитие в родителите на стил на общуване с детето в.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

Проведеното емпирично изследване и описаните в глава ІІІ резултати: 1. Ярко открояват „общата тенденция за позитивни нагласи към успех в начинанията”.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

Електрически ток се подава на анода и през електролита преминава на катода. ... електродомакински уреди под търговска марка Diplomat®.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

важни предпоставки за процесите на стоене и ходене. Трето ниво – на това ниво се включват зрителните и слуховите възприятия при процесите на преработка на ...

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

на 24 V, понеже работното напрежение на слънчевия панел не надвишава 30 V. Към ... Whether the traveler will split the cost with the driver or not, ...

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

Анализ на характеристиките и възможностите на Cicret гривна . ... му са бързи и евтини, което е основно предимство на масовия пазар.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

[email protected]; 082-888 249 ... Виктория Карачорова; [email protected] ... бърз е ритъмът за да не повлияе негативно върху мозъка.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

който на всяка цена трябва да бъде унищожен. Стилно-езикова характеристика. Беседата в най-висока степен, в цялата старобългарска литература постига.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

обогатяване на представите и понятията, предмет на други видове дейност. По този начин подвижните игри оказват комплексно въздействие.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

специализирана в производството на дамско и детско облекло- дамски блузи, ... я възприемат за напълно сигурна и може да си позволява големи обеми от евтино.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

Комбинирано използване на природен газ и слънчеви термични ... Големината на износването, която води до бракуване на ... Прави се дупка, която.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

Търговската марка „C.NEEON” предлага уникални дамски облека изработени от ... Яна Стефанова Василева, Департамент Дизайн и архитектура, Нов Български.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

ентомопатогенната гъба Beauveria bassiana. ... изисквания да се съхраняват в херметически опаковки от полиетиленово ... проба с оцетна киселина за 4 h.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

дистанционно векторни и протоколи следящи състоянието на ... (трасиране), за откриване на повреди и определяне на дълбочината, на която е.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

Докладът отразява резултати от работата по проект No 2017-ФОЗЗГ-01 ... „Проф. д-р П. Стоянов“ Варна, “Здравни грижи“ Филиал – Шумен, тел: 0886438576,.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

Детето има добри защитни реакции. Ерготерапевтична програма. Структурата на ерготерапевтичната програма включва 4 стъпки:.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

Мариета Станоева [email protected]. Факултет „Електротехника, електроника и автоматика” доц. д-р Теодор Илиев [email protected]; 082-888 839.

СБОРНИК ДОКЛАДИ СБОРНИК ДОКЛАДОВ PROCEEDINGS

памперси и опаковки на храни, тампони, тапицерия. ... относително ниска цена; ... извън специфицираните за тази кола, бобината трябва да се смени.