bglibrary.org

2021 г. - Община Брацигово

Разглеждане на пещерата „Дяволското гърло“. 5 ден: Разглеждане на гр. Девин. Посещение на музея на града. Разходка до девинската.

2021 г. - Община Брацигово

Разглеждане на пещерата „Дяволското гърло“. 5 ден: Разглеждане на гр. Девин. Посещение на музея на града. Разходка до девинската.

Община Брацигово

Участникът притежава Удостоверение от Камарата на строителите за строежи от ... 11. заверено копие на талон за регистрация по ДДС;.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

учат и са настанени в Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и в ... борси, панорама на професионалното образование и обучение и др.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Обхватът на проекта в ситуация включва комплекса от възрожденски къщи ... Битови отпадъци – генерирани от работниците при строителство на.

394.pdf - Община Брацигово

Договор за наем № Д-42/25.06.2018 год. за временно и възмездно ползване ... годишни наемни цени при отдаване под наем на земеделска земя,приета с Решение №.

Община Брацигово

Административен съд - Пазарджик, в открито заседание на осми ... Български правозащитен алианс, чрез пълномощник адвокат Иван. Йорданов, против чл.

Община Брацигово

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ПАЗАРДЖИК. 4400, Ул."ЦАР ШИШМАН" №2, 034/444057; 448625, [email protected], БУЛСТАТ:130362903.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

26 „Гърлото“. 22.153. 0.768. 8 ливада. 27 „Гърлото“. 22.163. 0.454. 8 ливада. 28 „Зънгарова пладнишка“. 22.211. 0.402. 8 ливада. 29 „Зънгарова пладнишка“.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

град Пловдив, град Пазарджик и 3 отбора от община Брацигово. ... „Родопи“ и като такъв участва пълноправно във всички дейности на същия.

Община Брацигово

изграждане на подпорни стени по коритото на река „Умишка", от имот с пл.№06207.502.9577 до имот с пл. № 06207.5.287 и от имот с пл. № 06207.5.308.

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

СД, “А И Г -А. Пашкулев” ЕТ, Кооперация “Сила” и др. • Хранителна-вкусова промишленост. В общината съществуват добри условия за развитие на хранително-.

ПРОЕКТ Н А Р Е Д Б А - Община Брацигово

жилищни нужди, настаняването под наем и продажбата на общински ... жилищни помещения, като бараки, изби и тавански помещения повече от една година;.

ТАРИФА - Община Брацигово

зеленчуци, алкохолни напитки, тютюневи изделия, бутици и др. подобни ... Електронни игри и интернет клубове. 3.60. 3.60. 3.00. 15. Зали за хазартни игри.

Наредба за символиката на община Брацигово

(2) При издигане на знамето на Брацигово заедно с държавно знаме, почетно място се дава на държавното знаме на Република България, което се поставя от ...

общинска администрация - Община Брацигово

apx.Васил Любенов Кантарджиев - Гл.архитект. Сашка Николова Манджукова-Гл.експерт "АО и ЧР". - Таня Георгиева Йоргова - Старши специалист "ПВО" ...

наредба за изменение и допълнение на - Община Брацигово

проект по който е изпълнен строеж чрез заснемане. 50% от т. 14. 26. За издаване на удостоверение за доброволна делба. 20.00лв.

избирателен списък - част i - Община Брацигово

АТАНАС НИКОЛОВ ЦВЯТКОВ. АТАНАС ПАУНОВ ПАУНОВ ... БОЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА. БОРИС АТАНАСОВ АТАНАСОВ ... ВАСИЛ НИКОЛОВ СМИЛЕНОВ. ВАСИЛ СТОЙКОВ ПАЛИКАРОВ.

АРХИТЕКТУРНО БЮРО “ЕЛИТ” - Община Брацигово

ситуационния план е проведена хипотетична граница на площта отредена ... Конструкцията на оградата ще е от метални колове. Конструктивните.

избирателен списък - част i - Община Брацигово

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СЛАВЧЕВ. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАБАЧЕВ ... ГЕОРГИ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ. ГЕОРГИ СТАНКОВ ГРАМАТИКОВ ... ДОБРОМИР АСЕНОВ ЦОНЕВ. ДОНКА ПЕТРОВА МИЦОВА.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - Община Брацигово

ПОДПОМАГАНЕ” – ПЕЩЕРА, ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА. НА ДЕТЕТО ОБЩИНА БРАЦИГОВО 2020 г. Общинската програма за закрила на детето община ...

избирателен списък - част i - Община Брацигово

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА АНТОНОВА. АНГЕЛИНА ИВАНОВА АНТОНОВА ... ВАСИЛ ДИМИТРОВ ТЪРПОВ. ВАСИЛ МИХАЙЛОВ АНТОНОВ ... ЖИВКО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ.

избирателен списък - част i - Община Брацигово

АТАНАС ДИМИТРОВ КОСТОВ. АТАНАС ДИМИТРОВ МИШЕКОПАРАНОВ ... БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА. БОЯН КИРИЛОВ ПЕТРОВ ... СЕВДА СТОИЦОВА ШОПОВА. СЕВДЕЛИНА ДИМИТРОВА ...

културен календар на община брацигово, област пазарджик за ...

Мемориален парк. „Априлци”. 176 години от рождението на. Васил Петлешков. Народно читалище “Васил. Петлешков-1874”. Община Брацигово. Начално училище.

ОУПО БРАЦИГОВО

добра свързаност със съседните общини и центровете Пловдив и ... Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

ОТНОСНО:Кандидатстване на църковното настоятелство при църква „св.Теодор. Тирон” – с.Бяга, общ.Брацигово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по.

Отчет към Решение №180/30.10.2020 г. на ОбС - гр.Брацигово

4.клуб по тенис на маса – Брацигово; ... От август месец 2020 година има създадена и група за деца родени в периода 2007-2010 г., които към момента тренират ...

Брацигово - забележителности в околността | BgVakancia.com

Клептуза, най-големият карстов извор в България. Всяка секунда на повърхността му ... не само красива пещера, тя е очарователна, завладяваща и нежна.

БРАЦИГОВО - Изх. № 7. леса - Bulgaria - Italia

Перце за федербал. 8. Мрежа- тенис на маса. 9. Хилки за тенис. 1. Пенка Тодовичина. 2. Валентина Вълкова. 3. Недко Нешков. 13. Игри за гипс. Фигурки.

Читалище "Васил Петлешков" - гр.Брацигово

доосвобожденският период на читалище. ”Трендафил”, тъй като то събужда за свобода брациговци.Внего се пеят революционни песни,.

отчет за дейността на общински съвет брацигово за

1 июл. 2021 г. ... и условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Брацигово. Решение №326/30.07.2021г.

4579 Брацигово ул. „Атанас Кабов” № 6а тел.: 03552 20-65

11.ул. “ Атанас Тодовичин “ - 1- 6. 12. ул. Георги Раковски -1 - 20. 12.бул. “ Освободители “ - 1 - 46. 13. бул. ... “ Георги Бенковски “ – 1 – 43. 2. ул.

Гражданско дружество по ЗЗД „ОУПО Брацигово 2035“

разположено западно от Козарско, „Котка баир” (365m) на север и „Хисаря” (491m) на ... външно балнеолечение и профилактика, след съответно темпериране до 35.