bglibrary.org

PROGRAMA_01.pdf - Български фармацевтичен съюз

2 июн. 2018 г. ... 5. доц. Бисера Пиличева, дф;. 6. доц. д-р Анелия Биволарска, дм; ... програма (екскурзия до природния феномен Дяволското гърло и уникалната.

PROGRAMA_01.pdf - Български фармацевтичен съюз

2 июн. 2018 г. ... 5. доц. Бисера Пиличева, дф;. 6. доц. д-р Анелия Биволарска, дм; ... програма (екскурзия до природния феномен Дяволското гърло и уникалната.

ku leuven - Български фармацевтичен съюз

БУЛ.АРСЕНАЛСКИ 115. СОФИЯ 1421 ... 09. 2013. 2015122522 бул. Арсеналски № 115 ет. 2. София. SALE на. Инж. Мишел Ван Хоегарден. Директор на програмата.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ - Български фармацевтичен съюз

7 апр. 2015 г. ... Избира Георги Тонев Златев за член на ... Деница. Стефкова. Денева. 0310000312. Десислава. Василева. Александрова ... Сандански, за развод.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ - Български фармацевтичен съюз

19 мар. 2021 г. ... нива, собственост на Атанас Илиев Гущеров и ... на Пена Йорданова Василева, площ преди промя- ... Светлана Климентова Танева – образова-.

Media monitoring_27.01.2022.pdf - Български фармацевтичен съюз

27 янв. 2022 г. ... Трябва да помислим за хората с имунокомпрометирана система", каза математикът от БАН проф. Огнян Кунчев пред. Bulgaria ON AIR.

Български лекарски съюз

4 июл. 2022 г. ... Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ се стреми да привлече млади кадри на ... контрол на трансплантация в Република България.

Български лекарски съюз

на Управителния съвет обжалване на решение на решение на Апелативен съд. Пловдив, пред Върховния касационен съд по дело на БЛС срещу д-р Андрей Кехайов.

У С Т А В - Български Футболен Съюз

14 февр. 2014 г. ... Чл. 2. (1) БФС е сдружение с нестопанска цел, което обединява футболни клубове (ФК) и техни сдружения, регистрирани като.

À≈ ¿–» — Œ » - Български лекарски съюз

искра". Тогава попи- тах татко - моля те, кажи, какво да правя? Той каза: При тази ... донов, председател на ... Facebook и Twitter, съ- общава BBC. Според.

Български лекарски съюз

Николай Габровски, проф. Борислав Китов, д-р Марияна Кирилова, д-р Виктория ... Славейко Джамбазов и Сашо Ганов – експерти на Българския лекарски съюз.

men - Български лекарски съюз

18 апр. 2022 г. ... София. УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ... Заплащане за работа при неблагоприятни условия за три месеца след отмяна на.

Български лекарски съюз

№1, БУЛСТАТ: 121858220, ... ЕИК по БУЛСТАТ на РЗОК: ... Месечна справка за разходи по икономически елементи на изпълнител на първична извънболнична ...

Български лекарски съюз

спешната хирургия, за разрешаването на който се изисква своевременно ... МЗ през 2012 г. в МУ – Варна и УМБАЛ ... тология и онкология. Основия екип се.

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

30 июн. 2020 г. ... http://m.clinica.bg/menu.php?n_id=12535&act=view. С уважение: Д-р Николай Шарков. Председател на УС на БЗС.

682 - Български лекарски съюз

24 апр. 2020 г. ... В КП № 39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхолит при лица над 18 годишна възраст“: 1.1. Под текста,,Минимален болничен ...

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

25 янв. 2021 г. ... медицина и реално осъществена ваксинация. Получихме следните данни: - от 75% до 100% в съотношение заявили – ваксинирани 9 РК.

А К Р Е Д И Т А Ц И О Н Е Н С Ъ В Е Т - Български лекарски съюз

дружества, които са член на UEMS (представителна организация за защита ... Варна, МУ-Пловдив, МУ-Плевен, Тракийски университет – Медицински.

Български лекарски съюз

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ... COVID-19 и отразил същите в Национален регистър за борба с COVID-19. ... 36 „комплексен онкологичен център“ и т.

НАРЕДБА - Български Футболен Съюз

27 июл. 2022 г. ... БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ. НАРЕДБА. ЗА ПЪРВЕНСТВАТА И ТУРНИРИТЕ ПО ФУТБОЛ В. СИСТЕМАТА НА БФС ЗА СЕЗОН. 2022/2023 ГОДИНА. СОФИЯ, юни 2022 г.

Условия и ред - Български лекарски съюз

30 нояб. 2021 г. ... За прегледи по диспансерно наблюдение – коефициент на тежест 0,2. 3. Профилактични прегледи за лица от 0 до 18 години - коефициент на тежест ...

Dentamedica_01_2021_9248_o... - Български зъболекарски съюз

3 янв. 2021 г. ... до приложението и Единния информационен портал за борба с COVID-19 дава пряк и бърз път до глобалната информация за процеса на ваксиниране.

НАРЕДБА - Български Футболен Съюз

Пловдив и отбори на ФК от Областните съвети ... г) Да осигури табели за смени - освен 1 или 2 ... трасе/рекламни пана на първа линия с обща дължина.

алманах - Български зъболекарски съюз

председател, Аргазов се отказа и турихме Елмазов без вот за такъв“. ... Да придобие нужните имоти за постигане на целите си. ... преференциален наем.

НАРЕДБА - Български Футболен Съюз

18 июл. 2022 г. ... Наредба N 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи ... осъществяването на тази дейност по реда на ЗЧОД.

НАРЕДБА - Български Футболен Съюз

17 сент. 2020 г. ... НАРЕДБА. ЗА ПЪРВЕНСТВАТА И ТУРНИРИТЕ ПО ФУТБОЛ В. СИСТЕМАТА НА БФС ЗА СЕЗОН ... минимум 3 пълни сезона (36 месеца) в периода от 15 – до.

ГР. ПЛЕВЕН - Български лекарски съюз

1 апр. 2016 г. ... Трудно намирам думи да опиша състоянието на вълнение, в което се намирам в този момент, когато се обръщам към Вас, с най-топли чувства, ...

заседание - Български лекарски съюз

телефона. Заседание на Управителния съвет на Българския лекарски съюз 29 януари 2020 година ... Обсъждане на възможността и времето за провеждане на Шеста.

НАРЕДБА - Български Футболен Съюз

7 авг. 2020 г. ... АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ. ТЕЛ./ФАКС. 02/981-00-30. СЕКРЕТАР "ДЮФ" ... изпълнява функции, определени от СК;. - замества един от тримата съдии, ...

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ EX. №3 - DSOPL

21 июн. 2018 г. ... председател на РК на БЛС гр. Велико Търново и зам. председател на НСОПЛБ. —. На срещата беше представен проект на : 1. Справка по УИН на ...

P3H - 27.2.2020 r. - Български лекарски съюз

27 февр. 2020 г. ... СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ. София 1233, ул. ,,Враня" № 20, тел. 8130 400, факс 831 21 29 www.srzi.bg, e-mail [email protected].

Dentamedica_05_2021_9373_o... - Български зъболекарски съюз

22 мая 2021 г. ... Д-р Христо Карачанов, лекар по дентална медицина. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФИЛЪРИТЕ НА. ОСНОВА НА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА. В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА.

приложение № 6 - Български зъболекарски съюз

I. Белодробна и извънбелодробни форми на туберкулоза: Код по. МКБ-10. НАИМЕНОВАНИЕ. A15.0. A15.2. Туберкулоза на дихателните органи, ...