bglibrary.org

Природен парк Българка

Горите заемат приблизително 48% (131 420 дка) ... запазят и подобрят завинаги в полза на обществото, комплекси от саморегулиращи се.

Природен парк Българка

Горите заемат приблизително 48% (131 420 дка) ... запазят и подобрят завинаги в полза на обществото, комплекси от саморегулиращи се.

Гъбите в Природен парк

Червена мухоморка (Amanita mus- caria (L.) Lam.): Шапка - отначало ... от жълто до червено. Няма особена ... рактерният винено-червен цвят на.

N°2 - ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА

Природен парк „Странджа ДПП „Странджа, намираща се в град Малко Търново, ул. ,,Янко Маслинков №1, се проведе заседание на назначената със Заповед № 73.

Ч Е Р Н О М О Р Е - ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА

Приморско. Бръшлян. Звездец. Евренезово. Близнак. Тракийци ... къмпинг ведомствена почивна база беседка беседка с огнище бензиностанция църква параклис.

Водопадите В природен парк

Как да стигнем: Изходен пункт град Враца след магазин Технополис се тръгва надясно по земен път и се следва долината на река Чукарски дол.

дирекция на природен парк "русенски лом"

добрият и да прави най-хубавото вино. ... напомня за названието на съзвездието Голямата мечка. ... Най-известните скални църкви са тези три с.Иваново. Те.

Лечебните растения в Природен парк

София, 2014 г. БИБЛИОТЕКА ... иглика, кисел трън, тлъстига, лазаркиня, лудо биле, ранилист, решетка, шапиче и др. Сред лечебните видове, защитени от Зако-.

Дирекция на Природен парк Витоша

доставка на дървен материал за възстановяване на 3бр. мостчета по маршрута на пътеката. ... на входните конструкции на територията на Природен парк Витоша.

Природен парк Врачански Балкан

Гола коча билка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 ... Обикновена ралица .

Природен парк “Шуменско плато”

понори” (пропастна, дълбока 101 м – най-дълбоката в Североизточна България, и дълга. 1716 м). Те са сред най-големи пещери в страната и представляват ...

Фотоопределител на орхидеите на Природен парк

8–15 мм дълги, задният дял на устната (хипохил) вдлъбнат, кафяво-червен, блес- тящ, предният дял (епихил) сърцевиден, бяло-зелен или с розов оттенък, ...

Румяна Иванова - Природен парк "Персина"

Вит, от меандрите по долините на р. Янтра и р. Осъм, от морфогеографското ретуширане на 14-те базалтови могили около с. Драгомирово и от заравнените.

ВрачанскиБалкан - Природен парк Врачански Балкан

малки, просто устроени очички. На предния и задният край на тялото има съвсем къси крачка. Гъсениците се хранят главно с листа, цветове или други.

картографиране на природен парк „витоша” за целите на ...

Природните паркове в България са представени накратко като защитени територии. ... територии са 6 вида: резерват; национален парк ... Витоша е първият парк.

картографиране на природен парк „странджа“ за целите на ...

тъмно кафяво в най-високите коти с височина на сечението 50 m. Картите са без линеен мащаб, ... Използвани са два нюанса на зеления цвят.

Симана Марковска - Природен парк "Персина"

На централния площад на гр. ... Църква “Свети Петър и Павел” от 12-14 в. в Никопол ... Катедрален храм “Св. Троица”, построен от известния майстор Кольо.

Забележителни дървета в Природен парк „Витоша“

дървета, но едно от най-точните и най-често ... или групи дървета. ... Засаждане на младите фиданки (по 10 броя от всеки вид) в местността Дендрариума и ...

ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

домове и хотели, и свързаната с тях инфраструктура в ограничени по площ територии. Координирането на усилията на оторизираните държавни органи,.

План за управление на Природен парк "Странджа"

Основно право на собственика е да избира начините за стопанисване и ползване ... къмпинг “Оазис”, Южно разширение на Лозенец – КЗ “Тарфа”, в.с.“Арапя”, като.

Птиците в Природен парк “Рилски манастир”

гущери, червеи и насекоми. Прелетна птица, зимува в Африка, където често е ... но у нас в Югоизточна България е скално гнездящ вид, много предпазлива.

Природен парк “Сините камъни” (ако има) - няма – 28 н

зелена крастава жаба. £ ¢ ¥ 3 " § © # жаба-дървесница. £ £ 2 § § ¦. , голяма крастава жаба. £ ¢ ¥ 3 ¥ 3 (. В ПП “Сините камъни” са разпространени ...

Протокол-2.pdf - Природен парк Рилски манастир

заседание на Обществен консултативен съвет към Дирекция на Природен парк. „Рилски манастир“, проведено на 14.12.2021 г. от 14.00 часа онлайн през интернет.

алея на билките в природен парк „витоша“

ЛЮБИМАТА АЛЕЯ НА ЛЕЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДИМКОВ ... Република България чрез Оперативна програма. "Околна среда 2007 - 2013 г. Началото на защита на витошката природа ...

Изготвяне на воден баланс за територията на Природен парк ...

Северозападният (Селимашки) дял е ограничен от долината на река Владайска и ... пояси в най-голяма степен са повлияни от човека. От вековните дъбови гори са ...

ТУРИЗЪМ - Природен парк „Витоша“ Ако искате да бъде

Четвъртък от 20.06.2022 до 30.07.2022 от 9:00 до15:30 часа. - Разходка в Южен парк. Начална точка: голямата поляна при входа на Южен парк, бул. Гоце Делчев/.

Лечебни растения в Природен парк - Врачански Балкан

източници и устно предавани указания и съвети . Научната медицина подкрепя ... за подсилване на имунната система на организма . Пъпки от бук могат да се.

ЗАЩИТЕНА ФАУНА НА ПРИРОДЕН ПАРК ВРАЧАНСКИ БАЛКАН

флора и фауна и техните местообитания и по-специално на тези видове и местообитания, чието запазване ... Кожата е с множество брадавици с различна форма.

охрана, санкции, режими и забрани в природен парк

останки от кости, или вкаменелости, на пещерни форми на живот, премахване на седиментни слоеве, препречване на естествения път на водата в пещерата,.

отчет за дейността на дирекция на природен парк „витоша ...

Извършена е подмяна на фолио с ... CUNESF 3523 – 1 брой, фурна за вграждане марка BEKO, модел ОIE 22101 Х – 1 ... балканската пъстърва и балканския щипок на.

Проф. д-р Кирил Стойнев - Природен парк "Персина"

близко ниво на подпочвените води – най-често от 1 до 2-2,5 м. През ... В зависимост от степента на хумусираност цветът на почвата варира от.

изпълнителна агенция по горите дирекция природен парк ...

Сливен, ДГС- Сливен, РИОСВ- Стара Загора, МЗХГ, МОСВ. Контактува с представители на училища, туристически сдружения, фирми, нестопански организации, ...

Краеведско проучване - Природен парк Врачански Балкан

Искър и пътя за селата Миланово и Дружево, включваща долината на р. ... наречена Куклите. Скалите са свързани с историята на българския алпинизъм. Под.