bglibrary.org

Годишен отчет за дейността на

Световно първенство в Аржентина, 6 кръга от Световната купа, 5 кръга от. Европейската купа и Международно състезание в Италия. Най-доброто класиране бе 2-то ...

Годишен доклад за дейността, Годишен финансов отчет и ...

Резюме на дейността. 2. Счетоводна политика. ... ЗДДФЛ. Основни промени в този закон, които се прилагат ... справки и декларации по ЗДДФЛ - вече е.

Годишен доклад за дейността, Годишен финансов отчет и ...

заетостта общо за икономиката се понижи с 1.0% ... България по общо застраховане възлиза на 1,839 ... „Евроинс" АД 10.6%, ДЗИ Общо застраховане".

Годишен отчет за дейността на

Световно първенство в Аржентина, 6 кръга от Световната купа, 5 кръга от. Европейската купа и Международно състезание в Италия. Най-доброто класиране бе 2-то ...

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ...

31 дек. 2020 г. ... На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие ... е (час ... Ползване на водни ресурси - за водовземане (Тарифа за таксите).

Годишен отчет за дейността на

Световното първенство по парашутизъм, които са отчетени с фактури към БНАК. Всички останали мероприятия през 2018 година се осъществяваха, благодарение на.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ...

УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ... Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, ...

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ...

31 дек. 2019 г. ... и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, ... предмети за украса; полилеи, лампиони, нощни.

Годишен отчет за дейността на DMS 2020

поетапно ендопротезиране на тазобедрените стави на двата крака. Стойността на ... "Съпругът ми от години има проблем с алкохола, но не иска да се лекува.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2017

През 2017 година читалището осъществяваше дейността си в съгласие със своите програмни цели, заложена в Устава на организацията, според който.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ...

31 дек. 2020 г. ... Лицата се включват в списъчния състав от деня на ... Изпитвания и анализ на химичния състав и чистотата. 71.20.11 ... основа; маслини, гъби.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ...

Справка за таксите и комисионните, начислени за 2017 година ... ври, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н.

годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия ...

Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна. ... Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм.

Годишен отчет за дейността на АМБ през 2016 г.

До г-жа Корнелия Нинова, относно предложения на АМБ за включване в текстовете ... Проф. Йордан Гогов и д-р Диляна Попова участваха в предаването на bTV ...

Годишен отчет за дейността на DMS - Фондация BCause

43 милиона лева бяха дарени за битката с COVID-19 в България само от март до юни ... лв. в благотворителен концерт, излъчван на живо по ... клетки в Сърбия;.

Годишен отчет за дейността на читалището за 2020г.

15 февр. 2021 г. ... -Голямото четене с детски книжки – заедно с видни жители на селото. - Седмица на книгата. -Четене на вън от библиотеката.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ...

1 апр. 2022 г. ... Варицела - заболяемостта от варицела (69,46%000) е силно снижена ... Издадени са 4 бр. разрешения за пренасяне на покойници извън страната.

Годишен отчет за дейността на АМБ през 2017 г.

1 июн. 2018 г. ... марките „Маестро“, „Чановете“, „Молерите“, „Иберико“ и „Наше село“. През 2015 г. приходите от износ на дружеството намаляха с 64% до 453 ...

Годишен отчет за дейността на НЗОК за 2011г.

работа с модул „Обработка на искове на дентални лекари“ съвместно с разработчика ... на територията на областта няма разкрита инфекциозна клиника/отделение,.

Годишен финансов отчет, Доклад за дейността на УПФ ...

Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Годишен финансов отчет. Универсален пенсионен фонд. "Съгласие". 31 декември 2020 г. СЪГЛАСИЕ.

Годишен отчет за дейността 2019 г. - Карин дом

в Маратон на четенето по случай Международния ден на книгата и получиха подаръци - детски книжки от. Peгионална библиотека „П.Славейков".

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА на народно читалище „ЛИК ...

Плевен, според който тя е обществена библиотека по смисъла на чл. ... Втори муждунороден фестивал на китарата, Плевен 2016 ... ОД на МВР – Плевен.

Годишен отчет за дейността на Българският Национален ...

в последните две серии, загуби шанс за по предно класиране. ... В БНАК са регистрирани 24 клуба, от които 2 са Първа категория, 1 е.

Годишен отчет за 2020 г. за дейността на МКБППМН - Вършец

23 февр. 2021 г. ... Превенция на асоциално поведение сред подрастващите. 5. Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности, насърчаване.

Годишен отчет за дейността на АМБ през 2018 г. План за ...

6 нояб. 2019 г. ... Цените на едро на пилешко месо през 2018 г. се задържаха на нива около 3 ... изведеното свинско месо в промишлени условия. ... и „Домашни”.

Годишен отчет за дейността на DMS 2018 г. - Фондация BCause

V. Подробно представяне на видовете кампании в DMS през 2018 г. ... са свързани с грижа за бездомни, изоставени или бедстващи животни, тъй като зад тях.

Годишен отчет за дейността на DMS 2019 - Фондация BCause

здравна грижа. Поради това, а и с оглед защита на ограничения дарителски ресурс, DMS изисква писмен отказ за финансиране от НЗОК. Според регламента на.

Годишен отчет за дейността на ИОХЦФ-БАН през 2018 г.

розово масло, розово абсолю, тютюнево абсолю, пчелен мед, прополис, млечни ... Приходите от сервизни дейности и продажба на препаратите на проф П. Недков са ...

Годишен финансов отчет ФИЛКАБ АД 2020 Filkab Годишен ...

управител,,Инженеринг" ЕАД - член на съвета на директорите ... доклад,,Отговорности на одитора за одита на индивидуалния финансов отчет". Ние сме.

Годишен финансов отчет ФИЛКАБ АД 2016 Filkab Годишен ...

Чрез своите дъщерни дружества (Инженеринг ЕАД, ФИЛКАБ Солар ООД, ... Иван Стойков Куков - „Куков и Ко" ЕООД - участие в капитала повече от 25% и.

планекс хотелс - еоод - годишен финансов отчет, годишен ...

31 дек. 2019 г. ... БНБ определя обменните курсове на българския лев към другите чуждестранни валути, използвайки курса на еврото към съответната валута на ...

ЗК “УНИКА Живот” АД Годишен финансов отчет Годишен доклад ...

14 апр. 2021 г. ... Росица Тодорова. Изпълнителен директор ... Росица Тодорова. Изпълнителен директор ... Благоевград, Офис Пазарджик, Офис Хасково, Офис Ямбол;.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ...

Одиторско дружество „Одит Корект“ ООД. Росица Методиева Тричкова, диплома № 0091. Управляващ съдружник. Регистриран одитор, отговорен за одита ...