bglibrary.org

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

28 янв. 2011 г. ... 3, кантора 29; Живко Стоев Атанасов чрез ... дадена от Атанас Георгиев Льондев, гр. Банкя, ... подадена от Атанас Тодоров Русев чрез адвокат.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

19 июл. 2022 г. ... ли успешно държавните зрелостни изпити и/ ... 2018 г.; Решение № 10 на Конституционния ... Тракийски университет – Стара Загора.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

30 авг. 2011 г. ... на „Буллес Строй“ – ООД, Разлог, титуляр на ... на Разрешение за строеж № РС-19 от 03.07.2001 г., ... джия, с площ 3 дка,.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

15 мар. 2011 г. ... на недвижимите имоти и движими вещи, предоставени на ведомството; ... Зелин, община Ботевград, Софийска област. Проектът е.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

8 мая 2020 г. ... София. Цена 0,80 лв. ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ... движещи се светлини. ... дават се препоръчителните оптимални дневни.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

24 февр. 2017 г. ... 2017 г. за приемане на Наредба за усло- ... лекаря по дентална медицина, валидни квали- ... лизация: международен транспорт.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

5 мая 2020 г. ... и здравно осигуряване, данък върху добаве- ... местни данъци и такси, данък върху доходите от трудови правоотношения или ... N1, N2, N3, O1,.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

30 авг. 2016 г. ... не на лична охрана на физически лица 25 ... полезната текуща работа и практики в рам- ... лица се осъществява с невъоръжена или с.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

5 мар. 2021 г. ... гурителното дружество се състоят от неговите ... нително пенсионно осигуряване“ се добавя „и ... осигурително дружество по реда на чл.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

2 мар. 2010 г. ... собственик на капитала и управител Георги Пен- чев Пенчев; вписа като едноличен ... спортни облекла, чанти и други шивашки услуги,.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

26 февр. 2021 г. ... миещи вещества, хладилни агенти, студоно- сители и горива); техническа документация ... Рибарници Мечка. Х. 21. 38. 30. 25 BG0002025.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

28 авг. 2012 г. ... Долна Градешница BLG28. 5. 27098 с. Езерец. BLG28. 8. 52163 с. Ново село. BLG28 ... Долно Големанци HKV34. 6. 27200 с. Елена. HKV34.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

25 янв. 2019 г. ... противообществените прояви по време на ... срещу незаконни или неправилни действия от ... Урбазон ампули 40 мг комплекта.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

30 авг. 2019 г. ... област Кърджали, Ардино, ул. Бели брези 31. Първо гражданско отделение, 4645/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

26 мая 2022 г. ... Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и ... (5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на ...

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

29 сент. 2017 г. ... развитие и благоустройството за 2017 г. 10 ... зованието и науката (МОН) съгласно Закона ... избираеми отговори и/или с кратък свободен.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

16 дек. 2011 г. ... Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив ... Тодор Георгиев Илиев – образование – висше,.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

1 июл. 2022 г. ... 115) Обявите за свободни работни места съответ- ... ка от потребителя и посредника от дирекция „Бюро по труда“ и.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

19 июл. 2011 г. ... внос и износ на цветя – рязан цвят, посадъчен материал, почвени смеси за разсади, саксии с ... хавлиени изделия, бродерии, текстилни изделия.

104 - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

14 дек. 2018 г. ... заведения се предлага само „Рафинирана бяла захар“ или „Екстра бяла захар“ при спазване ... мид Бари Хамид. 656. Христиан Радев Митев.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

30 авг. 2011 г. ... Георги Михайлов Кадев – притежаващ ... стративния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от ... Георги Бенковски 3, срещу Петър Генков Петров,.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

22 авг. 2017 г. ... Цена 0,80 лв. ... обект – „Царевичен кош“ на един етаж, със за- ... нестопанска цел „Баскетболен клуб „Буба Бас-.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

10 дек. 2019 г. ... на данните от личната карта със списъка на разпределените за съответната тестова сесия кандидати; б) пропускане на кандидатите в залата при.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

9 мар. 2012 г. ... Цена 0,80 лв. ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА ... мост е жизненоважно условие за нормалното ... на преден план стои съдебното обжалване на.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

9 авг. 2011 г. ... къщи, приета с Постановление № 40 на ... тието имоти – частна държавна собственост, и ... Връбница, Орландовци, Обеля и Илиянци), район.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

5 авг. 2022 г. ... Закон за допълнение на Закона за ле- карствените продукти в хуманната ... Правилата за управление на електро- ... глицерол (цена за 1 брой).

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

18 дек. 2020 г. ... наем, от аренда на земеделски земи и гор- ... Оператор, стая с контролни съоръжения / СОД ... ц) Адвокатска колегия – Стара Загора – 60;.

105 - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

9 дек. 2021 г. ... Цена 0,80 лв. ... Инфрачервена или термовизионна апаратура; ... 2. налягане в горивната камера 15 бара или по-ниско. 9A106.c.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

7 мая 2021 г. ... Указ № 124 за насрочване на части- ... конституционно дело № 13 от 2019 г. 4 ... ския районен съд – бул. Цар Борис ІІІ № 54, в.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

20 мар. 2012 г. ... Звънче цяло землище. 31005 с. Златина цяло землище ... Изграждането на вятърни генератори за ... Режимът не се прилага за вятърни гене-.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

5 янв. 2010 г. ... намаление 50 на сто, но не по-малко от ... 131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ... нехранителни стоки, рекламна и складова дейност,.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

25 июн. 2010 г. ... Благоевград“. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез ...

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИКБРОЙ

23 июн. 2020 г. ... по пощата на адрес: София, пл. Княз Алек- ... Румен Радев. Министър-председател: Бойко Борисов ... и изобразително изкуство „Проф.