bglibrary.org

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за стипендии за втори ...

203 ВЕНЕТА ВЛАДИМИРОВА КЕХАЙОВА. 1506311004. 31.47. 204 ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА. 1606141033 ... 793 ЛУЧИЯ КУНЧЕВА ВЪЖАРОВА. 1307253090.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за стипендии за втори ...

282 ВИОЛЕТА ИВАНОВА МАДЖАРОВА. 1806691013. 5.80. 283 ВИОЛЕТА КРАСИМИРОВА ТОШОВА. 1803011009 ... 863 КРИСТИНА ДЕЧКОВА ДЕЧЕВА. 1806411007.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за стипендии за втори ...

203 ВЕНЕТА ВЛАДИМИРОВА КЕХАЙОВА. 1506311004. 31.47. 204 ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА. 1606141033 ... 793 ЛУЧИЯ КУНЧЕВА ВЪЖАРОВА. 1307253090.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за стипендии за втори ...

853 ЛИЛИЯ ТОДОРОВА КЪНЧЕВА. 1809771001. 172.95. 854 ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА. 1706411047 ... 860 ЛЪЧЕЗАРА СТАНОЕВА МИНОВА. 1704091005.

пу „паисий хилендарски“ стипендии за втори семестър на ...

5 мар. 2017 г. ... НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ... Собствениците на фирми и свободните професии представят данъчна декларация за предходната година (или.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за стипендии за първи ...

565 ЙОВАНА ЙОВАНОВИЧ. 1806971001. Чл. 3, ал. 3, т. 2. ПМС 90/2000г. 566 ЙОРДАН СВЕТОЗАРОВ КОНДАКОВ ... 1119 СУЗАНА ГЪЛЪБОВА КУЙБИШЕВА. 1803041085.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за приоритетни стипендии ...

228 КИРИЛ СПАСОВ КОТЕВ. 1601681099. 5.73. 229 КОСАРА РУМЕНОВА ЦЕНКОВА. 1701321084. 6.00. 230 КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА. 1706191042.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за приоритетни стипендии ...

56 ВЕЛИСЛАВ АНДОНОВ АНДОНОВ. 1801321021 ... 99 ГЕРГАНА НИКОЛОВА АНДОНОВА. 1806101049 ... 121 ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА. 1806411008.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за стипендии за първи ...

94 АТАНАС ЙОРДАНОВ АРШИНКОВ. 1601261054 ... 137 ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНИЕВА ЙОРДАНОВА. 1506411015 ... 483 ИВАН НИКОЛАЕВ БОЛЕН. 1506671014.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за стипендии за първи ...

72 АНТОНИЯ СТЕФАНОВА КРИВЧЕВА-КАЛУДОВА. 1803607012. С предимство. 73 АНТОНИЯ ТИЛЕВА ХРИСТОЗОВА. 1506961008 ... 643 НЕВЕНА ИВАНОВА КАЛУДИНЧЕВА. 1506411010.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за стипендии за първи ...

14 ВЕНЦИСЛАВА БИСЕРОВА ЧИЛОВА. 190909. 149.23. 15 ВЕСИХА ХАМДИЕВА ШОШЕВА. 190906. 165.67. 16 ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ТАТАРОВА. 20201706. С предимство.

Класиране за стипендии за втори семестър на учебната 2019 ...

179 ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА. 1901321012. С предимство ... 287 ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА. 1903721001 ... 686 МАРИЯ РАДОСТИНОВА ПЛАЧКОВА. 1901737007.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за приоритетни ...

20 АНА МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАЧЕДЖИЕВА. 1903711004 ... 402 МАРИЕЛА ДАНАИЛОВА УЗУНОВА. 2006101027 ... 419 МАРИЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА. 1804381023.

ПУ "Паисий Хилендарски" Класиране за приоритетни ...

325 КАЛИН КРАСИМИРОВ КОЛЕВ. 1906671005. 5.93. 326 КАЛИН МИТКОВ МИТЕВ. 1801681046. 6.00. 327 КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА ... 482 НИКОЛА КАТЕВ ИВАНОВ.

Критерии за получаване на стипендии за втори / летен

месец поотделно като документи за кандидатстване се подават всеки ... При безработни родители – представя се документ за регистрация в Бюрото по труда за.

Филиал Смолян Класиране за стипендии за

22 ДАНИЕЛА ИЧКОВА ХОДЖОВА. 160916. Предимство. 23 ДАНИЕЛА НЕВЕНОВА ПЕТКОВА-АРШИНСКА ... 34 ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА ПЕХЛИВАНОВА. 140935. Предимство.

Окончателно-класиране-за-държавните-стипендии-летен ...

Кънчева. Факултет по класически и нови филологии. Превод (английски език) магистър. 1 редовна ... 59654 Лъчезара. Дилова. Юридически факултет.

Класирани ученици по стипендии – Втори срок 2020/2021 уч.г.

Стефани Стефанова Стоянова 12 клас, отличен (5,50) - размер на стипендията 75 лв., ... Росен Росенов Стоянов 8 клас - размер на стипендията 55 лв.,.

Класиране за стипендии за първи семестър на учебната 2021 ...

35 ЕЛЕНА АТАНАСОВА ТЕРЗИЕВА. 20200939. 4.86. 36 ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА ... 37 ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА. 20200903. Чл.3, ал.3, т.1.

Стипендии за втори срок на учебната 2016/2017 г., както следва

СТОЯНОВА. СТОЯНОВА. МИНГАЧЕВА. ТОМАЯНЕВА. КОСТАДИНОВА TOHOBCKA. ГЪЛЪБОВА. ПРОЙКОВА. РУЙКОВА. СТАМБОЛИЕВА. ЕМИЛИЯН. ЙОРДАНОВ. ВАСИЛЕВА. НИКОЛАЕВА. ГРИГОРОВА.

ПУ "Паисий Хилендарски"

91 ДЕЛЯНА НЕДКОВА НИКОЛОВА. 1501181001 ... 115 ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА. 1606101004 ... 339 ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА АРАБАДЖИЙСКА. 1701681027.

СМГ "Паисий Хилендарски"

8. ползва топки, кънки, скейтборд и водни пистолети в сградата на училището;. 9. използва мобилни телефони, ... черен панталон, черна пола, черни обувки;.

ПУ "Паисий Хилендарски"

80 ВИЛИЯН НИКОЛАЕВ НАЙДЕНОВ. 1701681051. 6.00. 81 ВИЛЯНА СТЕФАНОВА ДОЙЧЕВСКА. 1701321023. 6.00. 82 ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА ТАНЧЕВА. 1506421075.

[email protected],IK - СУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево

1 июн. 2021 г. ... Струмяни, E-mail: sou [email protected] тел.07434/30 05. ГРАФИ К. ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ... НЧ,,Братя Миладинови“. Класна стая на I,,а" клас.

ГРАФИК - СМГ "Паисий Хилендарски"

Утвърждавам:………………….. Д-Р АНТОАН ТОНЕВ. Директор на СМГ „Паисий Хилендарски”. ГРАФИК. НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИ. ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.

АВТОРЕФЕРАТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

24 сент. 2020 г. ... кия романтизъм Йожен Дьолакроа. Барбизонците придават голямо зна- чение на художественото обобщение и одухотвореността на пейзажа, а.

げ 、 - СУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево

математика – ЗП за IV клас, самостоятелна форма на обучение ... Решаване на задачи за обиколка и лице на правоъгълник ... „Булвест 2000” p. /Николина Янева/.

ДИРЕКТОР НА СУ"Св. Паисий Хилендарски"

ЗА СИГУРНОСТ. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА No 8121з-1225/27.09.2017г. Сливо поле.

СУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево

настойниците на учениците и осъществяването на контрол от страна на същите в обучението и грижите на тези деца. Слабата мотивация за учебен труд на.

СУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево

Милена Христова Дамянова. Красимира Костадинова Янева. Йорданка Костадинова Илиева. Теодора Петрова Веселинова. Христина Благоева Чорбаджийска.

СОУ - СУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево

за провеждане на практически изпит за оформяне на годишна оценка по музика в IV клас, за учениците на самостоятелна форма на обучение,.

ГРАФИК - СМГ "Паисий Хилендарски"

6 Силвия Велкова. БЕЛ. Петък. 13:25-14:05. 311 стая. 9. 7 Людмил Попов ... Кристина Бойчева. Математика. Понеделник. 14:10-14:50. Учителска стая.

он по - СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Кресна

Наредба №1/04.01.2010г. за диференцирано заплащане на труда на педагогическите специалисти,въз основа на оценяване, извършено по показатели и критерии, ...