bglibrary.org

Труд - 2 стр - Община Перник

28 авг. 2009 г. ... въздух на бизнеса, той да запази работни места и голяма част от него да ... които имат свободни пари, могат да ги вложат в банката за три ...

Труд - 2 стр - Община Перник

28 авг. 2009 г. ... въздух на бизнеса, той да запази работни места и голяма част от него да ... които имат свободни пари, могат да ги вложат в банката за три ...

община перник - Общински Съвет Перник

27 дек. 2020 г. ... правоимащата по пазарни цени, както следва: РЕШЕНИЕ: На КАТЯ АПОСТОЛОВА, наемател на общинско ... -подове-цименови замазки, балатум, мокет;.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба.

гр - Община Перник

ТОДОРА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА. ТОДОРКА СТРАТИЕВА НИКОЛОВА ... СВОБОДА АЛЕКСАНДРОВА ГАВАЗОВА. СЕТКА АНДРЕЕВА СТОИЛОВА ... БИЛЯНА БОГДАНОВА ХРИСТОВА.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

VI СУ “Св. Св. Кирил и Методий” прилежащ район споделен район. ➢ кв. Табана. ➢ кв. Селото. ➢ кв. Варош. ➢ кв. Кристал. ➢ район между ж. п. линия,.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

БОРОВЕЦ. 001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 ... БУНГАЛО. 004. 00878 УЛ.ВЕЛА ПЕЕВА. 001 , 003 , 007 , 009 , 011. 00919 УЛ.

Община Перник

от заклинен трошен камък с дебелина плътно 15см ... трошен камък за основа с дебелина. 15CM. Втори битумен разлив ... Направа на нова тръбна мрежа с 4 бр.

Община Перник

дете в детска градина е на стойност 100.15 лв. Родителите поемат 40 % от ... за разходите за издръжка в детските градини на територията на на община Перник.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

1 нояб. 2020 г. ... по обявената обществена поръчка с предмет „Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник“.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

свързана с изпълняваната работа на директора, се изплаща допълнително ... Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

инициатива на Кметство „Изток” и Общинския младежки дом. 11:00 – 15:00 ч. Пред Регионалния исторически музей. „Улица „Вълшебна“ – творчески ателиета за деца.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

o С ТЕЛК/НЕЛК o Здрав o С ЛКК o С ТЕЛК/НЕЛК. 2. В състава на семейството ми има/няма деца до 18-годишна възраст (учащи, до придобиване на средно образование ...

ОБЩИНА ПЕРНИК

“Здравей ваканция” –занимателни игри за деца и състезания по компютърни игри. 06.08./четвъртък/. 18,00 ч. пред Двореца на културата.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е - Община Перник

КОНФЕРЕНЦИЯ „МАСКАРАДЪТ И ВРЕМЕТО” по време на Международния ... Даване име на група „Граовски слънца” от V-та детска градина, 24. Х. 2009,.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

„Радина чешма“, Централен гробищен парк, гр. Батановци, с. Мещица, с. ... Местностите: „Побит камък“, „Под линията“, „Османица“ - всички незастроени и.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

16 сент. 2021 г. ... /три хиляди петстотин петдесет и два лева и нула стотинки/ или обща сума в размер на 21 312,00 лв /двадесет и една хиляди триста и.

П Л А Н - Община Перник

Семейства под прага на бедността – 1566 безработни /3,4 %/ ... В периода 2011-2013 г. брутният вътрешен продукт (БВП) по текущи цени на.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

17 мар. 2021 г. ... ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор 55871.513.109 ... т.12, дело №2046, Партиди: 45598, при начална тръжна цена 20 000 лв.

ОБЩИНА ПЕРНИК

(131 години от Руско – турската освободителна война. 1877 – 1878). 17.30 ч. Галерия „Кракра”. Изложба „ТЯ – различен поглед”. 17.30 ч. Галерия АРТсалон.

Н А Р Е Д Б А - Община Перник

изготвените проекти в рамките на пълномощията му съгласно ЗУТ. ... 68 от ЗУТ, ако попадат в Приложението към чл. 1, ал. ... огради с височина 1.20 м.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

22 окт. 2020 г. ... 2. Помещение – 4,60 кв.м., намиращо се в гр. Перник, ул. „Радомир“ № 1, вх. „А“ /партер/, АОС 3470/ 07.02.2005 г., за търговска дейност.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

Георги С. Георгиев. 52. 20/ЖН-140. Траян Стефчов ... Вергил Цанков. 51 съгл. наст. списък 2020 г. ... Георги Цанков. 8 съгл. наст. списък 2020 г.

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К - Община Перник

детската градина. Филиали. Заповед за откриване, преобразу- ... 17.05. 1999 г. гр.Перник –. 2300 ул.” Стара. Загора „. № 25. 076 606895;. 0885 040970;.

П Р А В И Л А - Община Перник

индивидуално на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство или европейско първенство по всички видове спорт,.

Н А Р Е Д Б А - Община Перник

постигнати в рамките на имота, възложителат заплаща цена за услуга за компенсиране. ... отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

Община Перник

Обособена позиция No 1:"Застраховка „Гражданска. „Гражданска отговорност“ автомобилистите и застраховка „Автокаско" на МПС-та общинска собственост.

Община Перник

Радостина Петрова-ст. счетоводител отдел Счетоводство. Заседанието е публично и се провежда за отваряне на ценови оферти на допуснатите участници в публично ...

ОБЩИНА ПЕРНИК

„В чудния свят на приказките” – деца от СОУ „П. Берон” четат приказки на деца от ДГ „Родолюбче”, ... Подземен минен музей. „Живот под земята” – мултимедийна ...

ОБЩИНА ПЕРНИК

„Пепеляшка” – постановка за деца на ОбДТ „Боян Дановски”, гост-режисьор Симона Попова, ... Литературно студио „Съзнание” – коледни песни и стихове, орг.

Община Перник

-Имоти възстановени по ЗСПЗЗ. КМЕТСТВО ИЗТОК. -Улици-"Комаров", "Катюша", "Варшава", "Ю.Гагарин"N 107,. "Мл.Стоянов" - от № 28,30,32,34.

ОБЩИНА ПЕРНИК

1 янв. 2011 г. ... „Червени рози” –– комедия от Алдо Бенедети, режисьор и сценично решение Симона Попова, ... продажба на сувенири. 27.01.11. 14.00 .ч.

ОБЩИНА ПЕРНИК

1 июл. 2011 г. ... сряда/. 14.00ч. Клуб”Ален мак” км. Изток. Ден на Независимостта на България – беседа, инициатива на НЧ”Искра-1960”. 17.00ч. Камерна зала.