bglibrary.org

2.pdf

В какви текстове най-често се употребяват предложните из- рази? 3. Що е предложното свързване? ... жени. 5. Македонски бяга от глада но не бяга от смъртта.