bglibrary.org

МАЦАКУРЦИ

безброй бели забрадки на жени и моми, превили снага над картофените гнезда. ... Стъписали се невестите, изумили се момите, а мъжете смръщили вежди.

МАЦАКУРЦИ

безброй бели забрадки на жени и моми, превили снага над картофените гнезда. ... Стъписали се невестите, изумили се момите, а мъжете смръщили вежди.