bglibrary.org

Година 2.

Страници отъ миналото (извлечение отъ днев- ... Моята чета бѣше сформирована отъ осемь ... въ въображението имъ възкръсва величавата фи-.

06 октомври 2021 година година „Службен гласник на Општина ...

одржана на 05 октомври 2021 година. 2. Овој Заклучок влегува во сила со денот н. Општина Карпош“. ... т на Општина Карпош за период (мандат 2017-2021 годин.

Извештај за 2019 година година - ЈП Комуналец - Крива Паланка

на ниска и висока вегетација, косење и сечење на трева и гранки), ... проценка од овластен проценител на затворен зелен пазар во износ од.

31 Јануари 2019 година година „Службен гласник на Општина ...

15 янв. 2019 г. ... вената заштита од Програмата за активностите на ... Тениски клуб Фан Т. Ракометен клуб Велкова 5 8. Одбојкарски клуб Фит Фан В.

ГОДИШЕН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИЗВЕШТАЈ 2020 ГОДИНА 2021 година

Откупена количина и просечна откупна цена на тутун, 2014-2020 година ... посебен интерес за шумарството, а помала количина се декоративни дрвни видови и ...

Скопје, Мај, 2020 година Скопје, Февруари, 2021 година

За командир на Полициска станица од општа надлежност – Кисела Вода се ... 1.1.1 Ветробран ... Тераса. 29.90. 1.2. Простор за кино проектор.

60 ГОДИНА ДРАМСКЕ СЦЕНЕ 50 ГОДИНА ЛУТКАРСКЕ СЦЕНЕ

мада се у вези с првом још увек траже докази за изречену тврдњу, док у односу на ... која је више година с успехом деловала, гостујући ... ВУК И ТРИ ПРАСЕТА.

година 1.

легална работа отъ общественъ ха- на всички ни за по-скорошното пости- ... въ Съединените щати, Канада, Ру-. ENSDROUSHEM SH. SANJMAY.

Година 2.

Страници отъ миналото (извлечение отъ днев- ... Моята чета бѣше сформирована отъ осемь ... въ въображението имъ възкръсва величавата фи-.

Година XI.

Руския Царь-Освободитель обяви война на Турция ... малка поляна, осѣяна съ хиляди горски цвѣтя и ... катъ въ Дупница. Той е баща на братята Любо-.

1980 година

Стреза / Италия/ преп: А. Балашева. Ясен Воденичаров – поощрение – Италия – Салерно, преп: А. Балашева. Радост Парушева – цигулка – І награда в Устине ...

7 юли 2006 година

В един камион има 1000 литра минерална вода в три вида бутилки: по ... вия магазин ще оставят седемдесет 7-литрови бутилки и една 10-литрова бутилка.

Година 1948

всички НИ на България ! Той живя, бори се и умрѣ за всички ни, за Бъл- гария ! ТОЙ е сега е ЖИВЫ между насъ ! ВЕЧНА СЛАВА И ВЕЧНА ПА METS са наградата която ...

2017 ГОДИНА

19 нояб. 2017 г. ... МЯСТО: Хотел Маринела, зала София Гранд. Програма: ... Цена: 100 лв. ... Гр. Банско, 9 - 10 Март 2018 г., Гранд хотел Банско.

Прва година

Британска цивилизација online. 14.9.2022 виш лектор м-р Елена Танева [email protected]. Лектор м-р Зоран Механџиски [email protected].

2017 година

Масив Бистра м.в Соломуница, Зимско пасиште во атар на с. Зајас растително. Пасишта. 53.7 ха с. Зајас, Кичево. Зимско пасиште во к.о Балдовенци, општина.

17 юни 2014 година.

17 июн. 2014 г. ... му така под прикритие те могат да чакат с ме- сеци и години, докато получат команда за ор- ганизиране на атентат, намирайки достъп до.

Година VII, кн. 18-19, март

"Архитектура и градоустройство на Третото българско царство" (1993-. 2000, рък. ... Стефан Баджов: Възходът и трагедията на тво- реца", в-к Македония, бр.

2018 година

упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация : 11.Специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за ...

Година VIII.

10. Окржжно на Ржководното тѣло на Илинден- ската организация. ... ги стълкновение, прекараха нощьта дветѣ бойни сили.

ГОДИНА Х1ЈУ

На сектору Невил-. Рокленкур веома јака канонада. Јужно од. Араса и у области Роа, ... гари до тромјесечне плате;. 2) Који су задругари двије године до.

2018 година

Таор, Зелениково с.Таор сточарско органско ... Ново Село, Дебарца с.Ново Село сточарско органско ... Ново Село и планински масив Челојца сточарско органско.

Учебна година

51150101 РОСТИСЛАВ ДИМИТРОВ ЕНЧЕВ доц. Ковачев ... проф. Вълчев. 51150108 АТАНАС КРУМОВ ХРИСТОВ доц. Булиев. 51150109 ДЕАН БРАТОЕВ РАЧЕВ проф. Вълчев.

година - 2022 - 101

42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз. Всичко. 99-99. II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ.

Р Е Ш Е Н И Е № 120 - София, 12 юни 2018 година

12 июн. 2018 г. ... че въззивният протест срещу присъдата на Окръжния съд-Силистра по нохд № ... адвокати Р.Н., Д.Х. и Ц.Х., изразяват становища за ...

по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 година

Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения ... Данъчното облекчение се ползва, при условие че към декларацията прилагате копие на валидно ...

Р E Ш Е Н И Е № 18 София, 09.04.2020 година В И М Е Т О Н А Н ...

9 апр. 2020 г. ... с нож в гърба от подсъдимия С. И.. ... И. се приближил и извадил ножа от раната. ... който държал калъфа на ножа, с който намушкал Ж..

П Р О Т О К О Л - София, 25.02.2021 година

25 февр. 2021 г. ... Пловдив 4000, район Централен, ул. ... Договор за наем на недвижим имот № ГХБ-4-001 от 31.03.2020 г., ... „Христо Смирненски“ № 25.

СЧЕТОВОДСТВО бр. 2/2015, година XIX

одит” ООД – Габрово ... ваучери от името на продавача за заявени нощувки в хотела на обща ... отнасят до използвани нощувки през месец март 2015 година.

София, 14.07.2021 година - П Р О Т О К О Л

14 июл. 2021 г. ... На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Владко. Владимиров, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова ...

ОСИГУРЯВАНЕ бр. 6/2015, година XIX

В чл. 114а е уреден новият вид трудов договор за краткотрайна сезонна ... доход, трябва да бъде подавана декларация образец № 1 с код за вид осигурен.

Р Е Ш Е Н И Е № 257 Протокол № 30 от 30.01.2018 година

31 дек. 2017 г. ... апарат за топли напитки;. • Терен на бул. „Александър Стамболийски” – 2 кв.м. за поставяне на маси тип щъркел;. ІІІ. Продажба на имоти:.

БРОЈ 4 24.10.2019 ГОДИНА II

во рамки на која ги споделуваме најдобрите литературни творби од конкур- ... беше нереално за така ниска цена квалитетно да се заврши одредена услу-.