bglibrary.org

432784TA_2021_03B_(PARL_EM)_BG.pdf

8 мар. 2021 г. ... като взе предвид член 294, параграф 2, член 173 и член 175, трета алинея ... платформи за онлайн услуги и сигурни цифрови комуникации, които.

432784TA_2021_03B_(PARL_EM)_BG.pdf

8 мар. 2021 г. ... като взе предвид член 294, параграф 2, член 173 и член 175, трета алинея ... платформи за онлайн услуги и сигурни цифрови комуникации, които.

430183TA_2021_02B_(PARL_EM)_BG.pdf

11 февр. 2021 г. ... относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета ... 29 слота средно на седмица през предходния равностоен период.