bglibrary.org

годишник на технически университет - варна 2010

Заглавие: Годишник на Технически университет - Варна 2010, Том І: Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие “Автоматика, ...

годишник на технически университет - варна 2010

Заглавие: Годишник на Технически университет - Варна 2010, Том І: Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие “Автоматика, ...

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2009 г. I

Проектът (НП-12 съгласно заповед № 225/14.05.2009г. на Ректора на ТУ-Варна) е финансиран целево от държавния бюджет за 2009 г. със срок за изпълнение 1 год.

Годишник на Технически университет

Стационарни сигнали, които не се изменят във времето. Те могат до- ... момент от времето могат да бъдат определени. ... метроном - обърнато на опаки махало.

Годишник на Технически Университет

Веселка Иванчева, Радостина Петрова,. Силвия Качулкова, Божидар Джуджев ... Veselka Ivancheva, Radostina Petrova,. Bozhidar Dzhudzhev, Silvia Kachulkova.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 62 ...

31 дек. 2011 г. ... робастността (19)÷ (20) се определят като функции на честотата и не са ска- ... дър Хаджидимитров – ERP консултант в Тим ВИЖЪН България,.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 65 ...

7 июн. 2015 г. ... Петър Йонков, Борис Киров, Десислава Стоицева-Деличева, ... Approach for Extracting Knowledge from Data for Expert Management System Bal-.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 63 ...

20 мая 2013 г. ... тоспособността на конструкцията с външен диаметър 5 mm. 4. Заключение ... авариен (обикновено на UPS – акумулатор или дизелов генератор);.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 64 ...

The technology is known as “palladium activation”. When ... депо Суходол – Столична община, „Чистота Искър” ЕООД, отговаряща за експ-.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 69 ...

Proceedings of the Technical University of Sofia, Volume 69, Issue 1, 2019 ... през избран ден и нормени зони на димиране според БДСEN 13201-1 (зелено).

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 66 ...

роснабдителната система и възможна ли е работата на „бърз“ АВР. ... бусните спирки от обществения градски транспорт, движещ се по разписание.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 68 ...

10 окт. 2017 г. ... намали разстоянието между фазовите проводници и кабели помежду им и спря ... към вътрешния диаметър на тороидални лентови магнитопроводи със ...

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 65 ...

21 дек. 2006 г. ... [1] D. Lecompte, F. Gabin, Evolved Multimedia Broadcast/Multicast Service ... както върху целия образец, така и при всеки отделен елемент от ...

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 62 ...

на Кайман и изглаждащи хармонични филтри. В резултат се получава времеви ... Премахването на влиянието на втората подсистема върху първата може да.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 63 ...

кации, (VoIP), видеоконферентни системи, мултимедийни приложения и т.н. [1]. Актуалността на методите за кодиране на говорни сигнали се определя и от.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 64 ...

Детектор на лъжата с използване на ЕЕГ сигнали от човешкия мозък и кла- ... С развитието на Internet технологиите и увеличеният капацитет на преносната.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 63 ...

[4] Чекмарев А., Датчики тока и напряжения АВВ- от печатной платы до ... лияна Бориславова Борисова-Маринова, докторант в ИПФ ТУ-София, E-mail ad-.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 64 ...

кият ток по време на празен ход, когато не се зарежда електробусът, ... not be too slow as the time effects mentioned above will then again play a role. In.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ том 67 ...

4 июн. 2017 г. ... 5. Иван Аврамов, Людмил Спиров, Никола Ценов,. Владислав Викторов, Стефан Ангелов, Димитър Георгиев . . ... Веселина Трашлиева . .

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 61 ...

гат да бъдат изцяло предвидени от белезите на родителите на даден човек [5-6]. ... бъдат използвани RF (робастен с вътрешен модел и с условна обратна връзка).

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 67 ...

27 июл. 2016 г. ... 1. Валентин Колев, Анка Жеглова, Ивайло Лазаров . . ... Софийският метрополитен е най-голямото строително, транспортно и еколо-.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 62 ...

18 мая 1994 г. ... електрически машини за постоянен ток при различни повреди във възбудител- ... тънък слой от желязо или пермалой 3, а под нея се монтира ...

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ том 66 ...

5 июн. 2016 г. ... (например тези при номинален режим или празен ход) и се определят началните ... се осигурява от коравината на купето на автомобила, ...

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 63 ...

Сравнително изследване на тънкослойни фотоволтаични панели ... високо налягане с мощности 400, 250 и 100 W по система “насрещно излъчване ... Соларен панел:.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 62 ...

Резюме: В работата е разгледано управлението на мощността на водна тур- бина при изменение на заданието в целия работен диапазон. За описание на.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 66 ...

ална машина и докер контейнер ... нитопровода, тъй като се базира на разлагане на статорния ток и реакцията на тока на котвата на две компоненти и ...

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 64 ...

6 сент. 2014 г. ... ложения и заявки на свободно определени от тях цени за всеки ... TLED лампа с мощност 20 W; б – твърда LED лента (платка) от тип 2x10 W.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ том 69 ...

31 мая 2019 г. ... Мая. СТОЙЧЕВА. EDITORIAL BOARD. Editor -in -Chief. Prof. D.Sc. Emil. NIKOLOV ... Весела Карлова-Сергиева, Десислава Стоицева-Деличева. .

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 61 ...

21 дек. 2006 г. ... върхности с неорганични/органични хибридни зол-гел покрития с индустриално и ... характеристика на магнитопровода, Год. на ТУ - Варна, 2004.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 63 ...

16 июн. 2013 г. ... Колата най-отпред е лидер във веригата, а другите са следващи я. ... Подвижната платформа е свързана чрез назъбен ремък към ролка.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ том 67 ...

4 июн. 2017 г. ... мишлените регулатори - част 1 ... CONTENTS Volume 67, Issue 3. 1. Tsvetelina Petrova. ... [email protected]; Iskra Simova, Assist.

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Том 63 ...

16 июн. 2013 г. ... Превишена скорост. 1. 8. Недостатъчна скорост. 1. 9. Висока температура на двигателя. 1. 10. Висока температура на маслото.

Г О Д И Ш Н И К - Годишник на Икономически университет - Варна

Нено Павлов – Университет за национално и световно стопанство –. София, България ... вносител на законопроекта, си позволява реплика, подлагаща на съмнение.