bglibrary.org

Годишен доклад за дейността на омбудсмана

5 мар. 2020 г. ... На 13 април 2020 г. се навършват 15 години от създаването на институцията на омбудсмана. Петнайсет години, в които националният.

Годишен доклад за дейността на омбудсмана

5 мар. 2020 г. ... На 13 април 2020 г. се навършват 15 години от създаването на институцията на омбудсмана. Петнайсет години, в които националният.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА 2016 г.

31 мар. 2017 г. ... хранителните вериги Билла, Кауфланд, Метро, Про Маркет, Лидл и др. ... Да бъде приет Закон за личния фалит, като проектозаконът бъде ...

Годишен доклад за дейността на Омбудсмана на Република ...

15 апр. 2019 г. ... Календар на 2018 г. (1). 81. Януари. 8 януари – омбудсманът се среща с миньори от Бобов дол, министър-председателя Бойко Борисов, финансовия.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА 2018 г.

31 мар. 2019 г. ... През 2018 г. изпитах на гърба си и поговорката – „вместо да извади очите, ... винетка се решава проблемът за издаване на дубликат на винетен ...

Годишен доклад за дейността на омбудсмана 2020

12 апр. 2021 г. ... за нарушен достъп до здравеопазване, образование и социални услуги значително ... Сливен; с. ... Регионален инспекторат по образованието.

Годишен доклад за дейността на омбудсмана 2020

13 мар. 2021 г. ... превози“ ЕООД, „Център за градска мобилност“ ЕАД и Изпълнителна агенция ... Особено тревожен и показателен е случая на 15 годишно момиче, ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА 2017 г.

19 мар. 2018 г. ... която в същото време се предоставя на необосновано висока цена. ... невнасянето на здравните му осигуровки не е по негова вина.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА 2017 г.

19 мар. 2018 г. ... Република България бележи своя ръст, което е в резултат от проактивната дейност и постиганите резултати в защита на правата и интересите на ...

Годишен доклад за дейността на омбудсмана 2020

13 мар. 2021 г. ... След препоръката на омбудсмана до „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД – да бъдат обсъдени възможностите за изплащане на кредита, ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА 2017 г.

16 апр. 2018 г. ... В резултат на това се прикрива полагането на извънреден труд, ... Това заявява омбудсманът на брифинг в Народното събрание днес, след като.

Годишен доклад на омбудсмана

31 мар. 2022 г. ... децата им става още по-видимо по време на онлайн обучението и е свързано с липсата на достатъчно часове за работа на децата с ресурсни ...

Резюме на годишния доклад за дейността на омбудсмана

Якоруда, гр. Сливен, гр. Кърджали и гр. Варна, две тематични –гр. ... увреждане здравето на хората, което би предизвикало екологична катастрофа в.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ОМБУДСМАНА КАТО НАЦИОНАЛЕН ...

навършване на възраст и Н.Р. с биполярно афективно разстройство. Един ученик - Д.М, по. Медицинската бележка при постъпване в интерната, е HIV- позитивен и ...

Доклад за дейността на омбудсмана на Република България серу

16 апр. 2021 г. ... програма „Запази ме", отпускани заради пандемията, с изпълнените препоръки от Националната здравноосигурителна каса да информира пациентите ...

годишен доклад за 2019 г. на омбудсмана като национален ...

„Овча купел“ – 3 обекта. РЕЗИДЕНТНИ ... специалисти, провеждане на информационни кампании, психосоциална рехабилитация, социално подпомагане и др.

Годишен доклад на омбудсмана като Национален превантивен ...

Психиатрична и Неврологична клиники на Александровска болница. Това говори за повишен риск от пожар в лечебните заведения за психиатрична.

Годишен доклад за дейността, Годишен финансов отчет и ...

Резюме на дейността. 2. Счетоводна политика. ... ЗДДФЛ. Основни промени в този закон, които се прилагат ... справки и декларации по ЗДДФЛ - вече е.

Годишен доклад за дейността, Годишен финансов отчет и ...

заетостта общо за икономиката се понижи с 1.0% ... България по общо застраховане възлиза на 1,839 ... „Евроинс" АД 10.6%, ДЗИ Общо застраховане".

Годишен доклад за дейността Доклад на независимия одитор ...

Значителният спад през месец март бе възстановен, като в края на 2020 г. се отбелязаха ... регионален и световен мащаб, дадената прогноза за резултатите на ...

годишен доклад за дейността, одиторски доклад и финансов ...

31 дек. 2008 г. ... кредитния риск, като банкови гаранции, акредитиви, документарно инкасо, факторинг без право на регрес и други.

„ЗД ЕВРОИНС” АД ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА, ДОКЛАД ...

31 дек. 2019 г. ... и развитие на „ЗД Евроинс“ АД; Процедури за работа със застрахователни ... „Дизайър Форс“ ЕООД – Управител и едноличен собственик на.

Годишен доклад за дейността - ИАЛ

Blokbis Cor tablets 5 mg x 30, Actavis Ireland. • Bisostad film-coated tablets 5 mg x 30, STADA. • Bisostad film-coated tablets 10 mg x 30, STADA.

годишен доклад за дейността

Звената на Енерго-механичното направление полагат усилия за внедряване на ... отдел "Работа с клиенти и продажби" и подчинените му звена "Инкасиране ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

дърва - твърди дърва - меки дърва - други друга дървесина. През 2019 г. за СИДП ДП Шумен е достигна средна продажна цена на добита дървесина от.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ...

Одиторско дружество „Одит Корект“ ООД. Росица Методиева Тричкова, диплома № 0091. Управляващ съдружник. Регистриран одитор, отговорен за одита ...

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ...

5 апр. 2021 г. ... Етропал АД подписа договор със СИБАНК ЕАД, понастоящем ОББ АД за инвестиционен банков заем в размер на 630 000 евро с цел рефинансиране на ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидирания ...

31 дек. 2018 г. ... „Овча купел 2, бл.39А. с цел участие в обществена поръчка за обект:,,Изработване ... с предмет на дейност: даване под наем и експлоатация на.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

1 мар. 2018 г. ... За годинаτа, πриключваща на 31 декември 2017 година. 3. Насτоящияτ годишен доклад за дейносττа на „Булгарτрансгаз” ЕАД πредсτавя коменτар.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВЪРХОВНИЯ ...

29 окт. 2020 г. ... касационен съд през 2020 г. е представена в Справка 1, ... решенията им от висш представител на законодателната власт – страна по.

Годишен доклад за дейността - НЕОХИМ АД

хладилници, промиват се от амониеви соли в промивна кула, след което постъпват в две успоредно работещи абсорбционни системи. Там се извършва абсорбция на ...

годишен доклад за дейността - ВиК Хасково

31 дек. 2016 г. ... преобразуване от 31 август 1991 г. на фирмите с държавно ... Производствената дейност на дружеството през 2016 година се извършва в 160.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА - 2021

УниКредит Булбанк, Кауфланд България, Лидл България, Prodea. ... организации с цел повишаване на компетенциите си за работа с дарители в новите условия. БДФ.