bglibrary.org

Р Е Ш Е Н И Е № 22 - ComDos.bg

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската ...

Р Е Ш Е Н И Е № 22 - ComDos.bg

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската ...

Р Е Ш Е Н И Е № 22 - ComDos.bg

м-р Филев на 24.07.1986 г. Ръководил го служител майор Стефан Георгиев Стойчев; ... За Орлин Николов Тимов липсват други данни по чл. 25, т. 3. Три имена.

Р Е Ш Е Н И Е № 21 - ComDos.bg

26 мая 1988 г. ... на лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 20 - ComDos.bg

7 сент. 1985 г. ... ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел II, отделение К/Р линейно ... Бургас. Документи, свързани с кариерното му развитие ... Горан Ценов Горанов.

Р Е Ш Е Н И Е № 25 - ComDos.bg

24 янв. 2008 г. ... Ангел Николов Манчев. Дата на раждане. 05.11.1941 г. ... Иван Петков Иванов на. 22.10.1953 г. ... Полк. Иван Великов Иванов на.

ДС и промените-10.pmd - ComDos.bg

Периодът между 9 септември 1944 и декември 1947 г., на който е посветен ... началото на Студената война - Сталин започва да ревизира.

справка 1 - ComDos.bg

занимаващи се със задграничното военно разузнаване, а в ново- създадения Специален отдел се концентрира ... Търново обслужва училище " Левски " "Христо.

Вампира - ComDos.bg

тероризъм, но никой още не е опитвал да слепи портрета му от ... uckam да стигнат до Гърция". Тъкмо ... неизбежна и че американците ще ни.

Секретно! - ComDos.bg

системата на пакето повдигащи се плочи и едроплощен кофраж извършване на довършителни работи на 300-400 едропанелни жилища годишно. С протокол от.

Решение на съда - ComDos.bg

15 мар. 2018 г. ... 11077/ 2014 г. на Административен съд София- град (АССГ). Касационният жалбоподател твърди неправилност на съдебното.

(1945 – 1985 г.) ТОМ I - ComDos.bg

Документ № 57 (том І) – Информация до първия секретар на БКП и пред- ... страна на турското посолство в създалата се обстановка, проучване на настрое-.

Как се става шпионин - ComDos.bg

Най-гъвкавото оръжие в борбата за надмощие в разузнаването е шпионинът. С малки ... лица български граждани, подходящи за шпиони.

република българия - ComDos.bg

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА. ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА. СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА.

ДЕКЛАСИФИЦИРАН 07.03.2006 - ComDos.bg

7 мар. 2006 г. ... политическото положение в Гърция, за ... Разузнавателна сводка № 50 за Гърция, ... за преброяването на населе- нието; по проекто-документи и.

декласифициран 108,03200% - ComDos.bg

Воден. -. 6. Граничен сектор Бургас. Пелевун. Могилица. Звездец ... Воден. Факия. 18.-. Долно Уйно. Грешево. Църварица.

(1986 – 1990 г.) ТОМ II - ComDos.bg

31 июл. 1986 г. ... на тежести Наим Сюлейманоглу. В края на 1986 г. той бяга в Турция, където приема турско гражданство и открито се обявява срещу Възродителния ...

ОД МВР - Пловдив Служебен архив, Ф. 1, оп. 17 - ComDos.bg

снимки на състава на 3-ти Конен полк и 3-то отделение, списъци на офицерския състав. Обвинителен акт, писма, протоколи от разпити и други от.

Държавна сигурност и малцинствата - ComDos.bg

След решението на ЦК на ГКП за завръщане на емигрантите в Гърция сред тех- ... 66. рапорт относно циганското малцинство, Поморие, 2 юли 1947 г.

десталинизацията 1953–1964 - ComDos.bg

Гръцката страна отбеляза безупречното поведение на нашата делегация и ... в) Отделен танков самоходен батальон – Дървеница с 337 щатни брой-.

ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯТА 1953–1964 - ComDos.bg

чен Тодор Живков. Отказът на Червенков да възприеме изцяло обявената от Хрушчов нова политическа линия на десталинизация и съществува-.

Комисия за разкриване на документите - ComDos.bg

Съдържа цитати от писмо на граф Дьо Бомон до ген. Владимир Стойчев, в което ... Най-подходящи за прикритие са отборите по гребане, лека атлетика и стрелба.

десталинизацията 1953–1964 - ComDos.bg

Щом врагът е в тревога, щом врагът така бълва змии и гущери по нашему ... ления голям брой на учни, документални и други филми, изпращат на инс-.

7. Пражката пролет и Държавна сигурност - ComDos.bg

и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност ... сведения относно убийството на български войник в ЧССР. 03.10.1968 г.

9. Военното разузнаване през комунизма - ComDos.bg

говите кадри и агентурен апарат? Имало ли е и какви са били допирните му точки с. Държавна сигурност? Предлаганите в сборника архивни документи дават възмож ...

младежите, които са въдворени по-късно и са на ... - ComDos.bg

330 До 13 ч. на 26 януари 1958 г. от набелязаните в София 1076 лица са задържани 922, а до 16 ч. са задържани още 23 души. От останалите 131 лица една част ...

8. Държавна сигурност и краят на тоталитаризма - ComDos.bg

министъра на МВР д-р Весе- лин Вучков, на колегите архивисти от архива на МВР ... министър на вътрешните работи, особено тези, изпратени в критични моменти.

Огнян Маринов Сапунов.pdf - Untitled - ComDos.bg

1 Категория на СС. Промяна в катег. ¥3965, Bry 17 01. Л. д. №. Имена Огнян Маринов. (y-HHe, OTдел, отделение. Сапунов. Пол... Мъж. "Жерар". Псевдоним..

Държавна сигурност и юриспруДенцията (1944-1975) - ComDos.bg

на МВР и в тях откриваме информация за адвокати, съдии, вещи лица, прокурори. ... Доклад до началник сектор Държавна сигурност – софия, Дупница, 11.