bglibrary.org

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ - Военна академия

към фалшивите новини, а към борбата с дезинформацията онлайн. Оказва ... пис или снимка, осигуряващи пряко доказателство по даден въпрос (на-.

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ - Военна академия

към фалшивите новини, а към борбата с дезинформацията онлайн. Оказва ... пис или снимка, осигуряващи пряко доказателство по даден въпрос (на-.

Фалшивите новини - Slava.bg

за 2021 г. на Министерството на младежта и спорта. Екопрограма. София, 2021 г. ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ. КАТО ГЕНЕРАТОР НА АГРЕСИЯ,. СТРАХ И ЕЗИК НА ОМРАЗАТА ...

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ – ГЕНЕЗИС, СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ

University of Library Studies and Information Technologies – Sofia. „Една лъжа може да обиколи половината свят, докато Истината си обува обувките“.

Библиотекарят – филтър срещу фалшивите новини

14 февр. 2019 г. ... политиците и другите властимащи в намеренията им да оперират с клишето „фейк нюз” за частни цели. И второ, защото според теорията на ...

Наръчник за медийна грамотност Фалшивите новини вредят на ...

Фалшивите новини вредят на нашите права, сигурност и участие. Този наръчник съдържа авторски и преводни материали, подбрани.

З А Π О В Я Д В А М: - Военна академия

7 мая 2020 г. ... София. СЪДЪРЖАНИЕ: Провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим ... София в местност „Подуяне-център“, с идентификатор по.

С Т А Н О В И Щ Е - Военна академия

Цветан Атанасов Семерджиев, хоноруван преподавател във Во- енна академия „Г. С. Раковски”, адрес: София, п.к. 1164, пл. Велчова завера №1,.

П Р О Г Р А М А - Военна академия

Наредба за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на.

КИБЕРСИГУРНОСТ - Военна академия

пакети от самата мишена. ... Източник. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/AES-SubBytes.svg. Фиг. 32. SubBytes.

ВОЕННА - Военномедицинска академия

наличие на фиксация на главата му, на предния малеарен лигамент и ставата между чукчето и ... Леки усложнения са: синехии, крусти, леко кървене,перфо-.

стратегия - Военна академия

Акредитирани специалности. Академията има програмна акредитация за образователно- квалификационна степен „магистър” в три професионални направления в.

ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

на машината без ремонт 500000 км. Скоростна кутия автоматична, планетарна с компютърно управление – фирма „АЛИСОН” – САЩ. Трансмисионен блок.

ПРОГРАМИ - Военна академия

15 дек. 2020 г. ... Бойно използване на механизираните и танкови формирования. ... Курс за стрелбите със стрелково оръжие и бойни машини във въоръжените сили на.

АВТОРЕФЕРАТ - Военна академия

28 янв. 2020 г. ... Сръбско-българската война внася съществени изменения в органите за управление. Ръководенето на военните действия се осъществява от Главна.

Застраховки-.pdf - Военна академия

свидетелство за регистрация на МПС , договор за покупко-продажба , ако сви ... само на дистанционното му управление) и/или дистанционно управление.

АВТОРЕФЕРАТ - Военна академия

3 мар. 2020 г. ... Задачите за вземане на решения по въпросите на киберсигурността могат да бъдат обединени в групи: ... Метод „дърво на решенията“;.

ПРАВИЛНИК - Военна академия

извършване на дългосрочна научна и научноизследователска дейност в областта на отбраната и ... подпомага от научноизследователски лаборатории и собствени.

ВОЕННА - Военномедицинска академия

към оперативно лечение – ендоскопска синус хирургия. Някои ... андрогените и женските полови хормони при жени с- и без. СПКЯ в зависимост от телесното тегло ...

ПРОГРАМА - Военна академия

Aнализ на потребностите от обучение по английски език на военнослужещите от поколения „X Y Z“ ... Using Short Literary Forms in the (Online) ELT Classroom.

ВОЕННА - Военномедицинска академия

28 июл. 2010 г. ... КОНСЕРВАТИВНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЖЕНИ СЪС СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЯ ... Нормално широк меду- ... ра – „проста серозна киста на яйчника“.

ВОЕННА - Военномедицинска академия

ОЦЕНКА НА ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ НА КОХЛЕОИМПЛАНТИРАНИ КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА. Д. Дончев . . ... ството на хемоглобина, диференциална кръвна картина,.

ВОЕННА - Военномедицинска академия

27 дек. 2016 г. ... рина дори при рак на дебелото черво не е добре установе- на [21]. ... лемият брой сесии дава почти два пъти по-дълга ремисия при ...

ВОЕННА - Военномедицинска академия

27 дек. 2016 г. ... Множество изследвания показват, че аспиринът намаля- ва заболеваемостта и смъртността ... Симптоми на радикулит бяха открити при 6 пациенти.

ВОЕННА - Военномедицинска академия

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕКОТЪКАННИ ДЕФЕКТИ НА СКАЛПА СЛЕД ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНИ ... са едни от най-съобщаваните лекарства, свързани с раз- ... Пловдив, ИК ВАП,.

ВОЕННА - Военномедицинска академия

Полковник доц. д-р Владимир Василев, дм. Проф. д-р Евелина Одисеева, дм. Доц. д-р Константин Рамшев, дм. София 1606, ВМА бул. „Св. Георги Софийски“ № 3.

Монография - Военна академия

щане за работа в престижна институция“, „Усещане за сигурност и ... Жена военнослужещ от моето формирование/структура е вероятно да получи награда за ...

АВТОРЕФЕРАТ - Военна академия

Изследван е опита и подхода на държави-членки на ООН, както и ... държави понастоящем са членки на НАТО и ЕС и участват в мисиите и.

SOSZR.pdf - Военна академия

български поданик от мъжки пол на възраст от 17 до 65 години е длъжен да изпълнява военната си служба и посочва от какво се състои.

FNSO-2018-2.pdf - Военна академия

гребло, се използвало за улавяне на дрехи или шле- мове на вражески конници. ... Security organs will have possibility to react against.

Конференция-2020 - Военна академия

Валери Стоянов, Анна Караденчева, Тодор Коритаров, Димитър Вълчев ... забелязва, че напоследък основен обект на радикализация са именно ученици и деца, ...

ВОЕННА МЕДИЦИНÀ - Военномедицинска академия

То е воден мономер, който бързо полиперизира при ... при артрити, подпомага костното зарастване при ... раните в човешкия организъм и скъсява постопера-.

военна медицинà - Военномедицинска академия

У нас регистрираните диабетици към здравната каса са над 70 хиляди, а с нерегистрираните ... болница, санаториум, хотел или друга подходяща.