bglibrary.org

НАРЪЧНИК - Министерство на здравеопазването

29 апр. 2015 г. ... Начален течностен интравензен болус - 20 до 40 ml/kg ... медикаменти, коморбидитет, последно хранене, обстоятелства ... Дъх на ацетон.

НАРЪЧНИК - Министерство на здравеопазването

29 апр. 2015 г. ... Начален течностен интравензен болус - 20 до 40 ml/kg ... медикаменти, коморбидитет, последно хранене, обстоятелства ... Дъх на ацетон.

ра 28-343 - Министерство на здравеопазването

23 апр. 2015 г. ... Д-р Теодор Димитров Атанасов - МБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД - гр.София -IV-та хирургична клиника. 15. Д-р Атанас Михайлов Първов - МБАЛСМ ...

министерство на здравеопазването

31 дек. 2020 г. ... главния и гръбначен мозък, периферните нерви и нервните плексуси, ... обем и сложност и за 200 – 300 операции със среден обем и сложност ...

министерство на здравеопазването

болести, надзор на заразните болести и ефективен държавен здравен контрол. Стратегическа и оперативни цели ... Изготвени профили на зоните за къпане (нови и.

министерство на здравеопазването

20 мар. 2018 г. ... 1.3. анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение, в т. ч: ... свързани с неоваскуларизация в областта на макулата и предния.

министерство на здравеопазването

2 окт. 2018 г. ... Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или ...

до: министерство на здравеопазването

17 февр. 2022 г. ... Уважаеми Председател на Националната пациентска организация,. Ние сме лекари, които работят в една от най-натоварените.

Министерство на здравеопазването

2 нояб. 2021 г. ... ДКЦ „Свети Иван Рилски Аспарухово Варна“ ЕООД ... МЦ „Св. Ана“ ООД ... Медицински център „Сити Клиник-Свети Георги“ ЕООД.

X Р Д - Министерство на здравеопазването

7 сент. 2021 г. ... която е добита от: извор „Власина - Топли До“, с място на експлоатация: Власина, в обект за бутилиране на изворна вода, находящ се на адрес: ...

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

През 2019 г. са издадени 74 становища за въвеждане в експлоатация ... каша), Контрастно рентгеново изследване на дебелото черво (Бариева клизма),.

Х - Министерство на здравеопазването

5 мар. 2019 г. ... Протоколи при спешни състояния в гастроентерологията: • Болка в корема;. • Състояния свързани с необходимостта от прилагане на антиеметична ...

министерство на здравеопазването

22 нояб. 2019 г. ... 1 може да съдържа ... бягане, ски алпийски дисциплини, сноуборд, таекуон-до-ВТ, футбол и художествена гимнастика;.

Д О К Л А Д - Министерство на здравеопазването

31 мар. 2021 г. ... ликвидация на ДМСГД – Видин в срок до 15.10.2020 г. ... Предоставени хранителни пакети, дрехи, различни грижи и услуги на 473 бездомни лица.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

от най-големите лечебни заведения, като „Аджибадем Сити Клиник”, „МБАЛ Токуда“ ... лаборатория „Клинична биохимия, хематология и имунология” извършва ...

X РД -0 1 - Министерство на здравеопазването

22 окт. 2020 г. ... 2. На задължителна изолация и/или лечение в домашни условия за период ... и глоба от хиляда до десет хиляди лева, а в случаите на епидемия, ...

X 75-01-59 - Министерство на здравеопазването

3 нояб. 2021 г. ... симптоматична COVID-19 инфекция при завършена имунизация с 2 дози ваксина (≥14 дни след втората доза) и 80% ефективност ≥14 дни след ...

X 75-01-34 - Министерство на здравеопазването

17 авг. 2022 г. ... контактни лица в продължение на 5 дни, смятано от датата на последния контакт със случай на COVID-19. На 5-я ден от карантината се ...

П О К А Н А - Министерство на здравеопазването

1 апр. 2020 г. ... КК6 Такса за директен превод по RINGS в лева – хартиен носител. 5. КК7 Такса за вътрешнобанков превод – хартиен носител.

X 75-01-25 - Министерство на здравеопазването

6 июн. 2022 г. ... случаи, започнала след епидемичния подем през януари 2022 г., ... Вариантът на безпокойство Омикрон продължава да е доминиращият вариант на.

министерство на здравеопазването

20 нояб. 2020 г. ... МБАЛ – София, и МБАЛ – Варна, при ВМА, научно-техническите лаборатории към ОДМВР или Научноизследователския институт по криминалистика при ...

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

храносмилателна, дихателна, ендокринна, пикочо-полова система, нервна и сърдечно-съдова система, болести на опорно-двигателния апарат, очни заболявания, ...

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

25 нояб. 2003 г. ... продължително лечение и социална адаптация на заболели лица. ... 362.5 Дегенерация на макулата и задния полюс. 362.6 Периферна дегенерация ...

СБОРНИК - Министерство на здравеопазването

29 апр. 2015 г. ... Безсъзнание, наразбираеми думи. 0. 3. 5. Пенетрираща травма на шията, гърдите или корема. Високоенергийна тъпа травма с коремна болка.

Untitled - Министерство на здравеопазването

29 апр. 2015 г. ... Диета, богата на мазнини и белтъци, и недостатъчен прием на пʌoдoвe, зеленчуци, фибри. Източниците на ... болест на Крон и хеморагичен.

Untitled - Министерство на здравеопазването

9 сент. 2021 г. ... София 1000, ул.,,Екзарх Йосиф" № 37, тел. ... от бетонни плочи в парка на болницата, градински пейки, кошчета, осветителни тела, табели.

X РД-01-274/ 28.06.2022 - Министерство на здравеопазването

28 июн. 2022 г. ... Утвърждавам Методика за изработване на Областна аптечна карта, съгласно приложението. 2. Методиката по т. 1 да се публикува на интернет ...

министерство на здравеопазването - nsoplb

9 дек. 2015 г. ... Клинична пътека № 16 „Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или.

Untitled - Министерство на здравеопазването

17 апр. 2019 г. ... отделение гастроентерология във II -ра МБАЛ град София и неговия прекрасен екип от специалисти в отделението доказаха,.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № 12 от ...

16 нояб. 2018 г. ... за здравните изисквания към обществените перални. Раздел I ... 1. помещение с комбинирани и/или самостоятелни перални машини и/или сушилни.

Untitled - Министерство на здравеопазването

12 янв. 2016 г. ... ПОМОГНЕ, КОГАТО ОТИДОХ НА 20.12.2014Г.,, СЪБОТА" ПО СПЕШНОСТ ... ЖИВОТ,ТОВА СЕ СЛУЧВАЛО НА МИЛИОН И ПОЛОВИНА НЯКОЙ ДА ИМА ТАКАВА ЩАСТЛИВА.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - РЗИ Русе

25 нояб. 2019 г. ... през 2019 година ... Според указание на МЗ през 2019 г. обект на мониторинг и оценка са детски, ... „Първа пролет” МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО.

Untitled - Министерство на здравеопазването

29 апр. 2015 г. ... Ракът на гърдата е най-честият злокачествен тумор при жените у нас и в повечето развити страни (25% от ... Рак на матката. ¡¡¡¡¡ 25,8%.