bglibrary.org

01_glava 1.qxd

население, което да декларира правилно исканите демографски сведения.1 ... тември 1944 г. градовете стават 100 (още 3 села са признати за градове).5.

01_glava 1.qxd

население, което да декларира правилно исканите демографски сведения.1 ... тември 1944 г. градовете стават 100 (още 3 села са признати за градове).5.