bglibrary.org

Протокол ОС октомври 2018 г. - ДГ 61 Шарено петле

зелена градина, която ще се проведе в гр. Сандански. Децата ще са придружени от. Маргарита Банкова-ст. учител и Горка Йорданова - мед. сестра.

Протокол ОС октомври 2018 г. - ДГ 61 Шарено петле

зелена градина, която ще се проведе в гр. Сандански. Децата ще са придружени от. Маргарита Банкова-ст. учител и Горка Йорданова - мед. сестра.

П Р А В И Л Н И К - ДГ 61 Шарено петле

Закона за здравословни и безопасни условия на труд на МТСП ... Първо наляво, после надясно и ако не идва кола, може да се пресече. *Улицата е за колите.

61 ОДЗ „ШАРЕНО ПЕТЛЕ“ - София

61 ДГ „Шарено петле“ е целодневна детска градина, открита през 1983 г. Детската градина има седем целодненевни, една логопедична група и две яслени групи.

шарено петле - Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

голяма детска играчка - цветна, пееща, пухкава и мекичка, може да се погали, причудлива, близка, своя... Коте, пиле, охлювче, гъсеница и калинки ще помагат.

Протокол от 15 октомври 1957г. на Пловдивски военен съд

17 янв. 2015 г. ... Към 4.20 часа бях сменен и смятах да даложа на ЗКПЧ, който щеше да ме разбере най-добре.Аз смятах също така да изправя ръ-.

Въпрос Отговорите на въпросите от 29 октомври 2018 (QA_29 ...

29 окт. 2018 г. ... ii) Първоначалните акционери могат да продадат до 40% от дяловете на финансовите институции iii) Никой отделен финансов инвеститор не може ...

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 4 октомври 2018 година ( *1 ...

4 окт. 2018 г. ... точка 2 — Понятията „търговец“ и „търговски практики“. По дело C-105/17 ... Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос.

ПРОТОКОЛ № 1 - от 01.02.2018 г.

Пламена Павлова - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки": ... Борислав Крумов - членове на управителния съвет на дружеството, както и от Албена.

Протокол № 6 от 04.07.2018

Мустафаева Рейхан Фарзихановна. 25. Мыльникова Екатерина Сергеевна. 26. Мязго Александр Олегович. 27. Назарова Ксения Александровна.

Протокол 28.11.2018 – част 1

27 нояб. 2018 г. ... на оферти с обява при условията на глава 26 от ЗОП, с предмет: „ПОДМЯНА ... Петя Тонева Петрова- упълномощен представител на „ТОП СТРОЙ – ПП.

Протокол №1/04.12.2018 г. - ДГ №14 Карлсон

Организация на Коледните празници - на 17.12.2018 г. за 2-ра, 3-та и 4-та група. Коледно тържество в сградата на БЧК с. Лозен - цена 28 лв. Ha 19.12.2018 г.

Протокол от заседание на СД от 18.05.2018

редовно годишно общо събрание на акционерите на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ. БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД за 2018г.; текст на покана до акционерите и образец на пълномощно.

Р Е Ш Е Н И Е № 257 Протокол № 30 от 30.01.2018 година

31 дек. 2017 г. ... апарат за топли напитки;. • Терен на бул. „Александър Стамболийски” – 2 кв.м. за поставяне на маси тип щъркел;. ІІІ. Продажба на имоти:.

Протокол 10.05.2018 - Столична община

ХРИСТО АПОСТОЛОВ: Кал, змиярник и сграда. РОСИНА СТАНИСЛАВОВА: Кал, а вие косите трева. ПРЕДС. ХРИСТО АПОСТОЛОВ: Косим в предната част, където има трева.

ПРОТОКОЛ № 33 / 18.09.2018 г. - Община Варна

AY085716ПР/29.08.2018 г. от Димитър Петков, за допускане ... NAY072131МЛ/23.07.2018 г. от Людмила Миленкова и Борис Нишев Миленков. (докладва арх Л. Чонева, ...

09.07.2018, 8 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ...

9 июл. 2018 г. ... 38. Облещук Дарья Сергеевна. 70%. 39. Овешникова Мария Вячеславовна. 81%. 40. Осадчева Валерия Олеговна. 91%. 41. Османова Фериде Шевкетовна.

ПРОТОКОЛ № 44 / 04.12.2018 г. - Община Варна

4 дек. 2018 г. ... №AY063053AC/28.06.2018г. от Йорки БГ ЕООД за допускане на. ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.5403.5134, КВ. 21 по плана на СО,,Боровец юг", гр. Варна.

Протокол №4/20.02.2018 г. - Педагогически факултет |

Галина Георгиева Политова – 150 часа в упражнения по дисциплина Обща психология, в специалност Социална педагогика и дисциплина „Психология /Въведение в ...

Протокол IX-7-10/27.07.2018 - Болница Лозенец

20 июн. 2018 г. ... обслужване и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части материали и консумативи) за служебните автомобили на болница ...

Протокол № 2 от 22.02.2018 г. - Община Сандански

22 февр. 2018 г. ... Социална закрила" с проект,, Ново кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на. Домашен социален патронаж - Сандански".

ПРОТОКОЛ № 37 / 16.10.2018 г. - Община Варна

1035.2517.1601), кв.84 по плана на СО,,Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна. Зам. председател: Експертен съвет по устройство на територията ...

Протокол №17/01.10.2018 г. - Общински съвет – Варна

Байчев, Петър Липчев. ... урегулиран поземлен имот -208, 210,,за обществено обслужване, хотел, ... 16, по плана на КК,,Св. Св. Константин и Елена",.

Протокол № 25 от 22.03.2018 - ГБОУ «Школа в Некрасовке

22 мар. 2018 г. ... ... ОО в новом 2018-2019 учебном году. 5. Модель организации психолого-педагогической службы школы. 6. Распределение СЧ ФОТ за март 2018 г.

протокол № 3/2018 - Федерация тенниса России

37 Котвицкий Александр Александрович. 38 | Котов Валерий Викторович. 39 Круглов Аркадий Олегович ... 65 Смолич Игорь Андреевич. 66 Сосин Андрей Сергеевич.

ПРОТОКОЛ №01/2018 общего собрания собственников ...

ПРОТОКОЛ №01/2018 общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме город Димитровград пр.Автостроителей д.56. «14)) февраля 2018 г.

Утверждено 31 мая 2018 г. протокол № 5 председатель Ученого ...

норэпинефрин (норадреналин), фенилэфрин (мезатон). Каким препаратом следует воспользоваться? Ответ : Следует воспользоваться адреналином или мезатоном.

Протокол № 1 по чл.54, ал. 7 ППЗОП Днес, 20.04.2018 ... - ЛУКОЙЛ

20 апр. 2018 г. ... При липса на електронен подпис, ... свързан с файла, представляващ електронен подпис. ... 5. „ЕР ТЕСТ“ ЕООД ...

Утверждено 31 мая 2018 г. протокол № 5 председатель Ученого ...

беременность завершилась абортом в сроке 12 недель. В последующем женщина безуспешно лечилась от бесплодия. Ранняя менопауза с 45лет.

Протокол №19/03.12.2018 г. - Общински съвет – Варна

отчайващо, защото минават и под кооперации, и под къщи. По отношение на ... При линейните обекти се считаше, че понятието ,,груб строеж" не може да.

Протокол испытаний № 1-01306/1 от 16.05.2018 - Роскачество

20.11.2017. 1 Баня лабораторная ПЭ-4300; Инв. №ОС 000001374; Дата ввода в эксплуатацию 19.12.2006. 11.12.2017. 2 Весы лабораторные электронные СЕ 323С.

Протокол №12/06.02.2018 г. - Общински съвет – Варна

Петър Стамов адвокат-довереник към Общински съвет - Варна, арх. ... коефициент за отделните имоти, но близки един до друг за съответните квартали. Най.

ПРОТОКОЛ Днес, 1 февруари 2018 г., се проведе среща на ...

1 февр. 2018 г. ... Днес, 1 февруари 2018 г., се проведе среща на работната група, създадена със. Заповед № Р-3/03.01.2018 г. във връзка с подготовката на ...