bglibrary.org

избирателен списък

ДАФИНА РАЙКОВА КОНСТАНТИНОВА-ПЕЕВА. ДЕЛЯНА ИВАНОВА БУРДЖЕВА-ГЛОУВЪР ... КЕТИ ТОДОРОВА ВЪЛОВА. КИРИЛ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ ... АНЖЕЛА ДИМИТРОВА РАЙКОВА.

избирателен списък

МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА ВЪЛЧИНОВА. МАРИЙКА АТАНАСОВА АРГИРОВА ... МАРИЯ ТОДОРОВА БЕЛЕВА. МАРИЯ ТОДОРОВА ШУМАРОВА ... МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА ПАЧЕЛИЙСКА.

избирателен списък

ЗОЯ ТОДОРОВА СТАМЕНОВА. ИВА МАРЧЕВА ИВАНОВА. ИВА СВИЛЕНОВА КАЙМАКАНОВА. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ЙОЛОВ. ИВАЙЛО БОГДАНОВ ХРИСТОВ. ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ СТАМЕНОВ.

избирателен списък

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ТРЕНДАФИЛОВ. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЮЛГЕРОВ ... МАРИН НИКОЛАЕВ НИНОВ. МАРИНА ЯНЕВА ДЖАМБОВА ... КОРНЕЛИЯ РОЗЕНОВА ГЕНЕВА. КОСТА МИХАЙЛОВ КОСТОВ.

избирателен списък

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДЕЯНОВ. АЛИШЕР РАМИС ШЕРИФ. АЛОЙО АЛЕКС ОНГИРО ... БИЛЯНА ЕВСТАТИЕВА ОВЧАРОВА. БИСЕР АСЕНОВ АСЕНОВ ... ТОДОР МАРИНОВ КЕРЕМИДЧИЕВ.

избирателен списък

ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ НАЙДЕНОВ. ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБОСЛАВОВ ВЕНКОВ ... ПАВЕЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ. ПАНКА СТЕФАНОВА БАБУКОВА ... ЛЮБОВ ВАЛЕНТИНОВА СТАМЕНОВА.

Избирателен списък

4 апр. 2021 г. ... ЛЮБОВ НИКОЛАЕВНА КАРА. ЛЮБОВ СТЕПАНОВНА КОРИНОВСКА. ЛЮДМИЛА ЗАГОРНЯК ... ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МАВИ. ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА АРГИРОВА.

избирателен списък

4 апр. 2021 г. ... АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ МАНЧЕВ ... ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ САЛАВИЕВ. ПЕТЪР ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ ... АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ АТАНАСОВ.

Избирателен списък

на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. ... ТАНЯ АТАНАСОВА СТАМЕНОВ. ТАНЯ ВАСИЛЕВА ВЕЛЕВА ... СТАМЕНА РАНГЕЛОВА ДОЙЧИНОВА. СТАНИМИР КОЛЕВ ДИМИТРОВ.

избирателен списък

БОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ. ВАЛЕНТИН ВЕНЦИСЛАВОВ РАЙЧЕВ ... БОЯН ВАСИЛЕВ МАРГАРИТОВ. БОЯН ГЕОРГИЕВ ЦИКАЛОВ ... АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДОГАНОВ. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.

избирателен списък

СЕДА ОРХАНОВА МЮМЮНОВА. СЕЗЕН ИРФАН МЕХМЕД. СЕНИЕ САЛИ РЕСТИМ ... КЕВОРК АЗНАВУР ЧЕКТЕРЯН. КЕТА БОРИСОВА ТОДОРОВА. КИРИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ.

избирателен списък

ВЕСЕЛИН СЛАВЧОВ КАРАКИЕВ. ВЕСЕЛИНА КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА. ВЕСЕЛКА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА ... ХРИСТО ТОТЕВ МАНЕВСКИ. ХРИСТО ТРИФОНОВ ТЕРЗИЕВ. ЦАНКО АЛЬОШОВ КАДЬОВ.

избирателен списък

ДАФИНА РАЙКОВА КОНСТАНТИНОВА-ПЕЕВА. ДЕЛЯНА ИВАНОВА БУРДЖЕВА-ГЛОУВЪР ... КЕТИ ТОДОРОВА ВЪЛОВА. КИРИЛ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ ... АНЖЕЛА ДИМИТРОВА РАЙКОВА.

избирателен списък

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АЛИПИЕВ. АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ ... АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ АЛИПИЕВ. АТАНАСА АСЕНОВА ГИГОВА ... ПЕТЪР АСЕНОВ ЛЬОНДЕВ. ПЕТЪР АТАНАСОВ ...

избирателен списък

АНЕТА ПЕТРОВА СТОЯНОВА. АНИ ДИМИТРОВА ЦОПАНОВА ... АНЕТА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА. АНИ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА ... МИРОСЛАВА ТЕМЕЛКОВА КУМАНОВА. МИТКО ИЛИЕВ ПЕЩЕРСКИ.

избирателен списък - част i

ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА. ЛИДИЯ ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА ... ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА. ЛИДИЯ КРУМОВА ДИМИТРОВА ... ДИАНА ИВАНОВА ЧОРБАНОВА.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - Пловдив

ВИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КАРАДЖОВ. ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ПРОДАНОВ ... НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА КАРАДЖОВА. НЕВЕНА БРАЙКОВА КОЛЕМАНОВА ... БИНКА БОРИСОВА КОЛЕВА.

избирателен списък - част i

РОЗА АНГЕЛОВА МЕРДЖАНОВА. РОЗА АСЕНОВА АНГЕЛОВА. РОЗА АСЕНОВА ДИМИТРОВА. РОЗА НАСКОВА ГАЛАГАНОВА. РОСИЦА ДИМИТРОВА ЯНКОВА ... МАГДАЛЕНА ТИНКОВА МАНОВА.

избирателен списък - част i

АНГЕЛ СТОИМЕНОВ ДИМИТРОВ. АНГЕЛ ФИЛИПОВ СТОЯНОВ ... АНЕТА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА. АНИ АСЕНОВА ШОПСКА ... ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА БОНЕВА-ЙОРДАНОВА.

избирателен списък - част i

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ. ДИМИТЪР ЗДРАВЧЕВ СТОЕВ. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ АНТОВ ... ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОГОЕВ.

избирателен списък - Община Земен

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ. ГЕОРГИ ДОБРИНОВ КИРИЛОВ. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ. ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ХРАНОВ. ГЕОРГИ МИЛЕВ ЦАРЕВ.

избирателен списък - Община Годеч

БОЖИДАР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ. БОЙКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА ... БОЙКО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ. БОЙКО ИВАНОВ СТАНОЕВ ... ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА.

избирателен списък - Община Шумен

ДЖЕВДЕТ НЕНЧЕВ НЕДЯЛКОВ. ДЖЕВРЕДИН МЕХМЕД БЕКИР. ДЖЕЙЛАН ДЖЕМАЛ ЮСУФОВА ... СТОЯН НАЙДЕНОВ ХРИСТОВ. СТОЯН НИКОЛОВ ВЕЛИЧКОВ. СТОЯН ПЕТРОВ ГВОЗДИЕВ.

избирателен списък - Община Перник

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс). ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ.

избирателен списък - Община Несебър

за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс). ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ. ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - Община Камено

ИРИНА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА. ЙОАННИС МАРИЕВ ГЕОРГИЕВ ... ЙОРДАН ЯНЕВ СТЕФАНОВ. ЙОРДАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА ... КИРИЛ ДИМИТРОВ ЧАПКЪНОВ. КИРИЛ КИРОВ МИТЕВ.

избирателен списък - Община Шумен

АЙШЕ АКИФОВА АТАНАСОВА. АЙШЕ СУНАЙ АХМЕД ... АНГЕЛ МИТКОВ АТАНАСОВ. АНГЕЛ ОРЛИНОВ ДИМИТРОВ ... СНЕЖАНА АСЕНОВА АТАНАСОВА. СНЕЖАНА ИЛИЕВА СТАНЕВА.

избирателен списък - Община Силистра

25 окт. 2015 г. ... АЛИ МЕХМЕДОВ ЮСЕИНОВ. АЛИМЕ НАЗИФОВА САЛИЕВА. АЛИПИ АЛИПИЕВ АЛИПИЕВ. АЛИПИ АЛИПИЕВ ЕМИЛОВ. АЛТЪНАЙ КЕМАЛ АХМЕД. АНА АЙРАС АЙРАСИЯН-ДИМИТРОВА.

избирателен списък - ОБЩИНА МЕЗДРА

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ. ИВАЙЛО АТАНАСОВ ЛАЛОВ. ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ. ИВАЙЛО МЕТОДИЕВ ГЕШЕВ. ИВАЙЛО ОГНЯНОВ ИЛИЕВ. ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНОВ.

избирателен списък - Община Джебел

ЕМИЛИЯ МАРИНОВА КАЛИНОВА. ЕМИЛИЯ МАРИЯНОВА ГЕНЧЕВА. ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА ЕФЕ. ЕМИЛИЯ ЯСЕНОВА ИЛИЕВА ... ЕМИЛИЯ ТОНЧЕВА БИЛЕР. ЕМИЛИЯН МАРТИНОВ АТАНАСОВ.

избирателен списък - Община Садово

СНЕЖАНА ЮЛИЯНОВА ЕВТИМОВА. СНЕЖАНКА ПЕТРОВА ТОЗЕВА. СОНЯ АСЕНОВА ЙОРДАНОВА. СОНЯ МИШЕВА ЯНЧЕВА. СОФКА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА. СПАС АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ.

избирателен списък - Община Кричим

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ. ГЕОРГИ СТОЯНОВ АТАНАСОВ. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БАКЪРДЖИЕВ. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БАЛДЕВ. ГЕОРГИ ТОДОРОВ КУЗЕВ. ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАРАДЖОВ.

избирателен списък - Община Вършец

за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс). ИЗБОРЕН РАЙОН № 12 - МОНТАНА. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.