bglibrary.org

Насоки за развитие на лозарството и винарството при ...

13 мая 2020 г. ... земеделието, когато става дума за сеитбата и засяването на разсад, ... o Бяла зелева пеперуда: Накълцани стъбла и листа от домати се ...

Насоки за развитие на лозарството и винарството при ...

13 мая 2020 г. ... земеделието, когато става дума за сеитбата и засяването на разсад, ... o Бяла зелева пеперуда: Накълцани стъбла и листа от домати се ...

развитие на лозарството и винарството в република

Утвърждаване на автентичен образ на българското вино на ... български вина има смисъл само тогава, когато може да се очаква възвръщане на инвестициите.

Национална стратегия за развитие на лозарството и ...

В Република България се осъществява мащабна модернизация както на обществения ... Кредитиране и субсидиране на лозарите за изграждане на винарни и на.

състояние и насоки за развитие на административното ...

ни от 60 общини на територията на Република България. В резултат от изслед- ... Колко нови административни услуги са създадени в резул-.

насоки за развитие на заместващата грижа в българия

Промотирането и предлагането на различни видове заместваща грижа за ... сексуална идентичност по отношение на собствената си сексуалност.

съвременни насоки в технико-икономическото развитие при ...

МДФ, ДМП, плочи тип OSB, WB, WB+, брикети); качество и стандартизация; управление на технологичните ... Д. Чифлик (регион Варна). Произвеждат се три- и мно-.

НАСОКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ ...

специализираните форми на здравния туризъм – медицински/балнеоложки, СПА и уелнес програми и услуги. ... изискванията към персонала на медикал СПА,.

КЪМ ИСТОРИЯТА НА ВИНАРСТВОТО И СЪДОВЕТЕ ЗА ...

ните въпроси на винарството като бистрене, филтриране, купажиране (мес- ване), напушване със серен двуокис на винарските съдове и т.н. (Данов 1969:.

Регионален анализ на специализацията на лозарството в ...

Number of holdings growing viticulture by planning regions ... Южен централен / South Central ... Южен централен и Югозападен район. в тях се.

Лозарството и климатските промени - ruralnet.mk

Рефлектира до 90% од штетното ултравиолетово зрачење без да ја блокира фотосинтетската активност. • Ги редуцира изгорениците на гроздот.

насоки

ја следи усогласеноста на извршувањето на буџетот во целост или за одделни буџетски ставки со процедурите донесени од раководителот на.

насоки за кандидатстване

преди крайния срок, за да избегнете технически ... Използвайте списъка с необходими документи в точка 6. на условията за ... ПРЕГЛЕД И ПРОВЕРКА.

Насоки за родители

поголем број деца се поврзуваат на Интернет преку конзоли за игри и мобилни уреди, ... Нема логика да се размислува за малтретирање преку Интернетот или.

Насоки - JOB BRIDGE

Насоките са създадени като част от проекта “Job Bridge за доброволци“, кординиран от ... на обучението от процедурата за набиране до края на тяхната мисия,.

НАСОКИ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

ДОСТЪП ДО МЕЖДУНАРОДНА. ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА БЕЖАНЦИ. В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ. НАСОКИ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО. Насоките за ...

ТЕМАТИЧНИ НАСОКИ

16 сент. 2021 г. ... конкурс в социалните медии, за да достигне до още по-широка ... възрастните хора (като безплатни карти за пътуване с автобус), са свързани с.

ТЕМАТСКИ НАСОКИ

БЕЗБЕДНОСТА НА ЖЕНИТЕ ВО СРЕДСТВАТА ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ХАМБУРГ. 30. ПРИСТАПНОСТ ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ВО ВАРШАВА. 31. НАМАЛУВАЊЕ НА ТОВАРОТ ОД ЗОНИТЕ СО НИСКИ ...

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Максималният размер на допустимите разходи, за които може да бъде ... телни отоплителни устройства и системи6); на пелети или друг вид дървесна биома-.

насоки за кандидатстване

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УСЛОВИЯТА. Посетете https://programs.ncf.bg/bg/programi, ... Изчетете пълния текст на условията, за да се запознаете със.

насоки по приложението на законодателството за

незначима ( напр. тапети, гипсокартон) и при ново строителство - след 2000 г. се ... Със същите надписи се означават и точките на пробовземане.

НАСОКИ ЗА ПРЕДБРАЧНА КАТЕХИЗА- ЦИЯ

двата пола е вложено нещо свято и по силата на това — безгрешно.1 „Те вече не са двама, а една плът“. Това единство на половете се изгражда въз основа на.

Насоки на ОЕРЕС относно

Считано от 15 юни 2017 г., доставчиците на роуминг не налагат никаква надценка в ... вписване в регистър на населението, от което е видно, че клиентът.

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ...

19 февр. 2015 г. ... Това са лицата попадащи в обхвата на Закона за публичност и имущество на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (чл.2).

НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА ФИЛМИ

Държавното подпомагане за проекти за производство на филми се ... умишлено е представил невярна информация с оглед на получаване ... Е-мейл [email protected].

НАСОКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ...

Държавното подпомагане за проекти за разпространение на филми се ... филми, е необходимо те да имат субтитри на български език за хора със слухова загуба.

Методически насоки – април

Да се разширява речниковия запас от думи на английски език по темата за природата. ... Единственото останало цвете трябва да се казва Daisy.

COVID-19 ОБОБЩЕНИ НАСОКИ #8

26 мар. 2020 г. ... 19 и няма лекарства или ваксини, които да са напълно изпитани за ... (напр. изостряне на ХОББ, рафракторен [трудно лечим] септичен шок ...

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛИ - pmg-vratsa.org

отделни паралелки, цялото училище) и съобразно решенията на областния кризисeн щаб за борба с COVID-19. За учениците, пропуснали учебни занятия поради ...

Методически насоки – март

В следващата задача слънцето и планетите от слънчевата система трябва да бъдат ... намира в слънчевата система. ... подреди пожарната кола по дадения модел.

Методически насоки и съвети

Помисли – обсъди – сподели (работа в малки групи от 2-3 ученици). Разделете учениците на малки групи. Дайте на всяка група различна тема на работа,.

Насоки за разговор - cyberhelp.eu

симптоматика (главоболие и болки в стомаха) ... „Толкова съм тъпа, в къщи съм постоянно в стрес и после намирам някого, с когото мога да разговарям, …“.

НАСОКИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ

НАСОКИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ. ЕДНОЗНАЧНО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА АВТОРИ. Всеки автор на научни изследвания е необходимо да бъде еднозначно.