bglibrary.org

ÒÐÀÊÈß - Книги за Македония

само защото Яни Рододарович е една от най-известните личности, ... на ти, чичо, гайдата, ... име Милка. Синовете му, както се беше изразил моят баща.

ÒÐÀÊÈß - Книги за Македония

само защото Яни Рододарович е една от най-известните личности, ... на ти, чичо, гайдата, ... име Милка. Синовете му, както се беше изразил моят баща.

Ш М 0 Г0 - Книги за Македония

Стократный. Иар.-Дьяч. Г.тожеот венный, Совр.нет. Относящийся к с так жертвам. ... Герои. Н,Героя, Речник на българекия език,т.1-5, Пловдив,. 1895-1904,.

Книга 3 (53) - Книги за Македония

следа Илинденското възстание, когато въ София при- ... год., починалъ на 18. мартъ 1909 год. въ София, единъ отъ голѣ- ... приготви чеверме".

Страници 93-119 - Книги за Македония

Наум Охридски и Константин Преславски пишат на глаголица. В създадените от тях богослужебни песнопения и цикли с акростихове ясно се проследяват следите на ...

ТРАКИЯ - Книги за Македония

триарх на 15 април, в съботата преди Възкресение, Екзарх Антим ... становления са повече дела человечески, само църквата Христова е божествено постановление ...

ТРАКИЯ - Книги за Македония

торби със сирене и пастърма и ги изпроводила по живо- по здраво. Хладнокръвието и този път не й ... голник, трахана, бубота, кишкек и тяхното приготовле-.

ТРАКИЯ - Книги за Македония

СССР, САЩ и Великобритания на 19-23 октомври 1943 г., със седа- лище в Лондон, като орган за обсъждане и ... Шарл Азнавур... Цял живот професор в Сорбоната, ...

cejtlin_staroslavjanskij_slovar.pdf - Книги за Македония

«Palaeobulgarica», 3, 1979, № 1, 60–63; J. Schütz. Zur Psaltervo- kabel aksl. vbušiti-von-ušiti.- «Palaeobulgarica, 4, 1980, 1, 90-91; П. Илчев. Синайският.

ТРАКИЯ - Книги за Македония

цар Иван Асен II (1218-1241). Както е известно, след победа- ... На запад от селото тече Малката ряка, която се влива в ... Добър ден, булка. Какво ти има?

Година - книги за Македония

свободна търговия открива книжарница въ Со- лунъ, а следъ освобождаването му отъ затвора въ. Будрумъ-кале презъ 1903 година идва въ свободна. България ...

Година - Книги за Македония

София. Знаемъ го ние още отъ неговото раждане. Що ... И тъй, и тъй сме изгубени; може би едно ... грознитѣ виения на останалитѣ тамъ кучета.

ТРАКИЯ - Книги за Македония

Националния андартски корпус.1 Формалният акт на предаването на административната власт в Беломорието, както свидетелстват всички.

ТРАКИЯ - Книги за Македония

да те ядът морски риби. ... те говори, са разпределени в три рода: мъжки, женски и сре- ... ранила. Събудени от силния трясък, наскачали и по заповед.

i• спомени - Книги за Македония

Хилендарски и Неофит Рилски. Тук, в патриотично семей ство, съм се родил през 1912 г., ... бяха на баснословно ниски цени и с голям процент шкарто.1.

Книга 3 (23) - Книги за Македония

Тогава се поднесоха и голѣмитѣ декорации за Ек- зарха и се чете Султанското ираде, което заповѣд- ... е още снабденъ съ остри нокти, чрезъ които раз-.

ТРАКИЯ - Книги за Македония

нашата къща, дето при входните врата на самата улица бя- хме двамата с руския консул, ... тото, а зимата се преместихме в Първомай. През 1924 година.

цар симеоновият - Книги за Македония

ност, са ме занимавали повече от три десетилетия – през всичкото време, ... руското общество и последните са упражнили цялото свое влияние за прикриването.

Книга 1 (61) - Книги за Македония

косифоски, Велко Толевъ, Йове Толевъ, Диме Ко- стевски, Кузманъ Ангеловь Димовски, ... съ невѣстата и зета хоро, когато възстаницитѣ навлизаха край града и ...

– КЮСТЕНДИЛ – - Книги за Македония

е за отписване, като се засаждат нови сортове, устойчиви на филоксерата, и ... За нов военен министър е назначен генерал-майор Калин.

Дойран - Книги за Македония

Дебърско, по-късно нишавски епископ. Партений съдей- ствувал за отварянето на отделно българско училище в. Дойран. За учител бил назначен Киро Ристенин. За.

minchev_bg_akcionni.pdf - Книги за Македония

историческата сцена, от какви обстоятелства и причини са по ... Българските жени от Македония са били винаги с будно на-.

ТРАКИЯ - Книги за Македония

живи контакти с родните огнища. ... Установяват се контакти между българското и турското ... души, в община Кошукавак /Крумовград/ 32 семейства с 156.

проф. К.Г.Бабов - Книги за Македония

13 мар. 2017 г. ... определение является задачей историко-этимологического словаря. ... Блудство. Совр.нот.»Блуд, распутство;безумие;невоздержанность.

БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА - Книги за Македония

българската история, но и за изследване на историята на балкан- ските народи. ... 4 На тази тема е посветена студията ми Единосъщен и подобносъщен, публи-.

НИШАВСКИТЕ БЪЛГАРИ - Книги за Македония

един бог и негов син е Христос, който бил разпънат на кръст, умрял, но възкръснал. ... друга, пред двете градски врати, като стигаха далеч в полето.

ЗА СВОБОДАТА НА ТРАКИЯ - Книги за Македония

Стефан Караджа, Яни Рододарович, Гоце Делчев, Михаил. Герджиков, Капитан Петко Войвода ... Лозенград, Васил Василев от Одрин, Иван Искюплията и Янко Стоянов.

интерес към личността на фердинанд - Книги за Македония

та са били (колкото и странно да ни струва това сега) част от ... 2 Видях го за пръв път пред самите източни порти ... Казват, Стамболов много 32се раз.

еничарите в българските земи - Книги за Македония

империя историческа равносметка, бихме могли да предполо жим, че в сражението на Атмегдан на ... •вишката секта на бекташите, възникнала в доосманска Мала.

кой е дарителят на ивановските стенописи? - Книги за Македония

Василиев е първият изследовател, който има възможност да разгледа внимателно стенописите – и ... си спомни девет години по-късно кога е бил в Иваново? Този.

предговор дневници съдържание - Книги за Македония

рова нива, край Малко Търново, в Странджа е свикан конгресът на Одрин ... две жени да провлечат съчки по пътеката от където сме преми.

Размисли за българския език - Книги за Македония

Че в съвременния български език липсва инфинитивната форма и. „съществителните имат еднакви окончания в различните падежи»,.

Славянский мир, Запад, Восток: - Книги за Македония

заключался в том, чтобы грабить и жечь турецкие сёла и деревни. ... Бл. Нягулов, Ил. Марчева. Историографията между приемственост и промяна.- сп.