bglibrary.org

ОПИК

Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на кандидата, умножена по 3, е по- голяма от стойността на ... Народното събрание от 13 март 2020 г., и за.

ОПИК

Средната стойност на EBITDA за 2018 и 2019 г. на кандидата, умножена по 3, е по- голяма от стойността на ... Народното събрание от 13 март 2020 г., и за.

Х - ОПИК

Г-жа Десислава Михалкова (Министерство на икономиката, УО на ОПИК) ... до момента, предстои сливане на портфейлите на Банка ДСК и Сосиете Женерал Банк и.

чл. 4. - ОПИК

Д ЕНД Д ТЕКСТИЛ ООД. 9 000,00. 100,00% ... СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЕООД. ДЖОЙТ - БГ ЕООД ... МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АСТРА МЕДИКА ООД. Тием Бийч ООД.

ОПИК

МЕБЕЛИ КАРЛА ЕООД. ЕТ ВРВ-ВАСИЛ ВАСИЛЕВ. СИСТАМЕД ООД. ХОТ БЕЛ - БГ ЕООД ... ЗОРА 99 ООД ... ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-ПАЗАРДЖИК ЕООД. РУСЕВПЛАСТ ЕООД.

за 2016 г. - ОПИК

участие в Месечна среща на заместник-министър Д. Везиева с бизнеса, като представиха накратко възможностите на Инициативата за МСП в България.

на основание чл. - ОПИК

СЧЕТОВОДНА КЪЩА-ЛУЧЕВА ЕООД. ВЕНДИНГ СОкс 2012 ЕООД. ЕС ЕНД ДИ ТРАВЕЛ ЕООД. СТИ - ГРУП ЕООД ... КЗУ-Бургас ЕООД. ЕТ МАРИО КИРЕВ - ФРЕЙ. ЛУКСОР КОМПЛЕКС ЕООД.

18.09.2020 - ОПИК

18 сент. 2020 г. ... МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФИТОЛЕК ЕООД. ИНТРА ТТ ЕООД ... ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ТРАНСМЕД ЕООД. ЧЕПРАЗА - 4 ЕООД ... ИМПРЕСИЯ ВАРНА ЕООД.

28.07.2020 - ОПИК

28 июл. 2020 г. ... МУЛТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД. НЕОТЕКС ЕООД. ЧACTHA ДЕТСКА ГРАДИНА ЕКО ДАРА ЕООД. РОНИС ООД ... САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА.

05.02.2021 г. - ОПИК

ЕТ ХЕРМЕС - ИВАН ВЪРБАНОВ. КРОМОЛИНО ЕООД. ЕСТЕЛ -90 ЕООД. ЕЪР СИСТЕМ БГ ЕООД. УЕЙВЕРТЕХ ЕООД. СИАНА 8 ЕООД. МЕБЕЛИ ПЕТРИЧЕВ ЕООД. ДЖИ ЕЙ СИ ЕЙЧ ЕООД.

03.07.2020 - ОПИК

3 июл. 2020 г. ... СИЛВИ-ИНСС ООД. ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД. AB ДИЗАЙН СТУДИО ООД. ДАФА ООД ... ФЕНИКС 2016 ИМОТА ЕООД. Севи кар ЕООД. "СПИРИД-96"EOOД. СЪНСАЙД ЕООД.

02.03.2021 г. - ОПИК

9 от условията за кандидатска не, към датата на подаване на проектното предложение следва кандидатите вече да са подали Годишна данъчна декларация за 2019 ...

одобрявам - ОПИК

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ ... закупуване на дълготрайни активи втора употреба и на дълготрайни активи, които не са.

Текст в НК - ОПИК

1 июл. 2020 г. ... За целта в ДДС дневника за съответния месец , данъчната основа на този внос влиза. Дневник Покупки и в Дневник Продажби с протокол по чл,167 ...

Текст в НК - ОПИК

При това огромно разминаване излиза, че на практика заложените в Приложение 18 ... предоставяне на документ за собственост, напр. нотариален акт.

02.03.2021 г. - ОПИК

чл. 9, ал. 5, изр. второ от Закона за управление на средствата от Европейските ... приходите (НАП), съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ. ... 194 - 217, ч.

утвърждавам - ОПИК

Подходът ВОМР не се прилага за населени места, за дейности, подпомагани по ... Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Текст в НК - ОПИК

-огнеупорни керамични тухли, плочи, плочки. -тигели, реторти, тръби, муфели и други ... територията на област Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София-.

ЕВРОПЕЙСКИ съюз - ОПИК

заместник-министър Стамен Тасев, а след обедната почивка и министъра на ... Г-жа Албена Мерачева (МИ) поздрави и посочи, че процедурата е част от ...

европейски съюз - ОПИК

1 от вътрешните правила за работа на. ТРГ беше инициирана писмена ... Министерство на финансите, Национално сдружение на общините в Република България,.

оперативна програма - ОПИК

чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, ... С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи ...

ЕВРОПЕЙСКИ съюз - ОПИК

ЕВРОПЕЙСКИ съюз. DIEMAL - тех пор на м. + LEK 1 1 1 1 1. ИНИЦИАТИВА ЗА. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД. ИНОВАЦИИ И. КОНКУРАТОСПОСОБНОСТ. МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

подпис и дата - ОПИК

ПАУЛА КОМЕРС ЕООД. ЛексГлобус.ком ЕООД. НИКОЛА ИВАНОВ 2015 ЕООД. ТОМИ РЕСУРС ООД ... АДИ АНДРОВА ЕООД. ЕНЕР ООД. Размер на предоставяната безвъзмездната.

министерство на икономиката - ОПИК

3.7 Стратегическа оценка на околната среда на ПКИП 2021-2027 г. ... Преглед и одобрение на Плана за оценка Началник отдел ПП 5 работни дни.

1 Дата на разясненията от УО: 18 Май 2020 г. - ОПИК

14 мая 2020 г. ... повече от час и половина портала не спира да дава една и съща грешка ... Издаден от Евротръст технолоджис АД КЕП е допустим –.

Решение № РД-16-1446/18.12.2020 г. - ОПИК

18 дек. 2020 г. ... Дело адм. дело № 1935/2020 адм. дело № 953/2020 ... адм. дело № 2301/2020 г. ... адм. дело № 7930/2020 адм.д. №97762/2020 г. АССГ с.

1 Дата на разясненията от УО: 15 Май 2020 г. - ОПИК

13 мая 2020 г. ... бяха насочили към покриване на основни разходи, а не към пазаруване на ... положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване ...

1 Дата на разясненията от УО: 13 Май 2020 г. - ОПИК

13 мая 2020 г. ... Да, при отчитането на разходи за възнаграждения е необходимо да бъда ... лице(регистрирано със свободна професия), приходите от дейността са.

конкурентоспособност и иновации в предприятията - ОПИК

програма за развитие България 2030; Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2021-2027 г.; Националната стратегия за МСП в България.

1 Дата на разясненията от УО: 13 Май 2020 г. - ОПИК

13 мая 2020 г. ... възнагражение по договор за управление който имам в размер на 610 лв. ... документи за кандидатстване по програмата ; Документ от НАП за ...

1 Дата на разясненията от УО: 19 Май 2020 г. - ОПИК

14 мая 2020 г. ... Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се ... Приложение № 7 към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за.

1 Дата на разясненията от УО: 01 Юни 2020 г. - ОПИК

1 июн. 2020 г. ... (а) кафе (насипно или на зърна), от което се произвежда и предлага ... микровълнова фурна, кафемашина, хладилник и пр. всеки уред на.

1 Дата на разясненията от УО: 04 Юни 2020 г. - ОПИК

1 июн. 2020 г. ... Калкулатор: Членове кооператори, полагащи личен труд май 2020 ... задължително да има сключена застраховка "Отговорност на.