bglibrary.org

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ...

броя на туристическите пътувания към България и достигане на 3% средногодишен ръст в периода 2020 г. - 2030 г. и 4 % средногодишен ръст за периода 2013 - ...

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ...

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в ... вирове, изчезва при пещерата “Дяволското гърло” и се появява след 500 м., ...

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ...

броя на туристическите пътувания към България и достигане на 3% средногодишен ръст в периода 2020 г. - 2030 г. и 4 % средногодишен ръст за периода 2013 - ...

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в ...

Кремена Недялкова – ДАТ;. Гергана Ракова – ДАТ; ... Непосредствено преди България в общата класация на 52 позиция се нарежда Турция,.

стратегия за устойчиво развитие на туризма в община ...

29 июл. 2019 г. ... възможности за ловен туризъм на територията на Държавно ловно стопанство „Витиня”. ... риболовен туризъм – микроязовир Гурково, рибарник ...

стратегия за устойчиво развитие на туризма в община габрово ...

Шеги, Хумор, Веселяци, Вицове. Дом на хумора и сатирата. Хубав град ... основно през Facebook. Съществуват и сайтове, които са насочени към.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Банско

4 авг. 2022 г. ... В резултат на това пазарът за периода 2017-2021г. претърпя ... Справянето с икономическата криза предизвикана от високите цени на.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Интегриран с културния тури- зъм, той има важен принос и към опазване на кул- турното ни наследство” се казва във визията за екотуризма в България. Очаква ...

Устойчиво развитие на туризма - ОПРР

на недвижимите културни ценности и природни забележителности ... забележителности за общо 247 МЛН. ... Арбанаси, Ески джамия в Стара Загора. Червената.

ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ...

Мелник са познати и утвърдени като туристически дестинации, развитието им трябва да продължи в синхрон с съвременните изисквания на туристите и ...

Програма за устойчиво развитие на туризма в община ...

общинска собственост‖ в община Чепеларе и участниците в проведеното през ... Лъки, на запад с община Девин, на север и североизток с общините Родопи и.

Наръчник добри практики за устойчиво развитие в туризма

у туриста и да му осигури незабравимо преживяване, ... директната продажба, рекламата, промотиране на мястото на продажбата, сервиз, логистика и др.

Програма за устойчиво развитие на туризма в община Варна 2007

територията на община Варна заема уникално място на картата на страната. Р. България е разположена на територията на Югоизточна.

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република ...

горското стопанство, промишлеността и от бита. ➢ Ядрена енергия ... използването на ВИ за отопление и централизирано топлоснабдяване от малки.

Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в ...

демографските проблеми; проблемите с болестите при животните и човека; ангажименти за изпълнение на общностни цели и приоритети на.

Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на ...

опазване - СЗО и 46 специални зони за опазване на птиците - СЗОП в 7 окръга в Румъния. В. България има 92 зони СЗО и 40 зони СЗОП.

Интегрираната стратегия за устойчиво развитие на “Писмените ...

Изработката на стратегията е възложена с Договор № TWTLD-Se-002/24.10.2019г. между Фондация „Глобални библиотеки-България“ и „Формат вижън“ ООД по.

Стратегия-за-устойчиво-развитие.pdf - ЗАХАРНИ ЗАВОДИ

Горна Оряховица е заводска топлоцентрала с основен предмет на дейност производство на топлоенрегия за технологични нужди и съпътстващо електропроизводство.

устойчиво развитие на общините. цели, стратегия и процедури ...

Общините, които се намират в тях, се нуждаят от нова полити- ка, довеждащо до устойчивото им развитие. Развитието на селските райони и на общини-.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ...

Наличието на туристически информационен център е важна част от развитието на дадена туристическа дестинация и играе ключова роля в.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ...

България, Област Варна. Определени са конкретните мерки за постигане на ... Разполага с ресторант от 250 места, тераса с още 100 места, бар и кафе-.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ...

многобройните минерални извори при град Вършец и с. Спанчевци, община Вършец. ... Семеен хотел „ Минкови бани” *** разполага с 23 легла, сауна,.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН ...

Смолян е град с важно значение в Родопския регион и страната. ... туроператори и туристически агенции. ... Пловдив. Основните пътни артерии са: шосе II-.

Предложение за стратегия за развитие на туризма Република ...

туроператорите в информационни пътувания, на панаири и изложения;. - туристическите маршрути и пакетите от екскурзии в околността, съответно, еднодневни.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ ...

Басарбовският скален манастир и Ивановски скални църкви. Основните езици са английски, немски, френски и руски. 9. ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ.

Стратегия за развитие на туризма 2008 - 2013г.

евтини, така и скъпи ваканции. По-опитните туристи ще оценяват по-критично ... към бунгала, от каравани към палатки. Доставчиците на услуги, които успеят да.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЪКИ ЗА ...

Отлично географско разположение в близост до Националния курорт Пампорово,. Бачковския манастир и балнеоложки център Баните. На територията на общината е.

маркетингова стратегия за развитие на туризма - Община Гурково

екскурзии от морето до Пловдив на туристически групи, организирани от туроператори; Фестивал на розата в Казанлък; Културни събития в.

стратегия за развитие на туризма в община родопи (2014

туризъм, 2 къщи за гости, 24 самостоятелни стаи и 10 бунгала с общ брой легла за настаняване 616. ... Всяко селце, по-малко или по-голямо, е успяло по свой.

Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в Община ...

Tour (FWT) - световно първенство по ски и сноуборд в необработен терен. ... пълнофункционален стадион за футбол и атлетика, както и многофункционална ...

Стратегия за развитие на туризма в община Русе до 2020 г.

търговска улица на Русе и Стария център (района и площада около Историческия музей). Значими и характерни архитектурни забележителности от този период са:.

ПРОЕКТ! Стратегия за развитие на туризма в Община Смолян ...

Подобряване уебсайта на Туристически информационен център – Смолян, ... Налагане на община Смолян като дестинация за сватбен туризъм.

Стратегия за развитие на туризма в община Смолян 2014 - 2020

тя е ограничена от скали наречени Голямата и Малката стена, на север от ... рано византийско селище с базилика, надгробна могила в местност „Белия.