bglibrary.org

Математика. 5 клас

5) 6 мільярдів 325 мільйонів 800 тисяч 954; ... Знайдіть сторону рівностороннього трикутника, якщо вона мен- ... мо останні нулі його запису?

МАТЕМАТИКА 6 КЛАС

МАТЕМАТИКА 6 КЛАС. 19.05.2020 г. ТЕМА НА УРОКА: Вероятност на случайно събитие. Урок за нови знания. Скъпи ученици,. Сигурно ще се питате след като някои ...

УП-Математика-4-клас.pdf

Чертае ъгъл по дадена градусна мярка и окръжност по даден радиус ... чертане и дочертаване в квадратна мрежа на геометрични фигури и на елементи от тях;.

Математика за 1 клас

езерото. При стартиране на играта в балонче се изписва първата цифра в ... числовите изрази, които се изписват върху лилиите е възможно да се упражни:.

Математика. 5 клас

5) 6 мільярдів 325 мільйонів 800 тисяч 954; ... Знайдіть сторону рівностороннього трикутника, якщо вона мен- ... мо останні нулі його запису?

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 3 - 4 клас

А) страната в правоъгълен триъгълник срещу ... Б) страна от правоъгълен триъгълник, страна ... Задача. Решение. Като използваш числата 2, 3 и 6 само.

100 (сто) задачи по математика за 5 клас

Лицето на трапец с основи 6 см и 0,4 дм и височина 30 мм е: а) 30 кв. см б) 3 кв. дм ... Отрязала 3 дм от нея за да ушие рокля на куклата си. Колко.

7 КЛАС - Математика без граници

В някои задачи вместо използвания в България знак за умножение „ . ... една задача, точно две задачи и точно три задачи. ... попитали Питагор.

конспект по математика за 6 клас

Поправителен изпит, юнска сесия, 2018/2019 учебна година. Рационални числа. Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа.

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 1 - 2 клас

Тест по математика за първи - втори клас. 2014-2015 учебна година. РЕЧНИК. Прочети думите. Помисли как ги използваш в математиката. Огради вярната подточка.

100 (сто) задачи по математика за 5 клас

Трапец с основи 7 см и 30 мм има лице 50 кв. см. Височината му е: а) 5 см б) 10 см г) 10 мм. B) 5MM. 42. Лицето на триъгълник със страна а = 0,5 дм и ...

5 КЛАС - Математика без граници

Колко грама боя е необходима за боядисването на куб с ръб 4 см? ... В една тъмна стая има обувки - 10 чифта черни и 10 чифта кафяви обувки.

Конспект по математика за XI клас

Конспект по математика за XI клас ... 6. Степен с рационален степенен показател. Свойства ... Учебник – издателство: Математика 11 клас – “Просвета”, 2019 г.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 8 КЛАС

По колко начина можем да подредим 6 книги, така че две от тях винаги да са ... Публиката, състояща се от 200 човека, приветствала тримата мускетари Атос,.

Учебна-програма-математика-3-клас-ИУЧ.pdf

•Обосноваваполучените резултати при решаването на даден проблем. ... ЗНАМ И МОГА ДА ИЗВЪРШВАМ ДЕЙСТВИЯТА УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛАТА ДО 1000.

Самоподготовка по Математика за 7 клас, 27.03. - петък

Самоподготовка по Математика за. 7 клас, 27.03. - петък. Тема: Решаване на примерен тест във връзка с предстоящото НВО. Надявам се , че сте си припомнили ...

по математика за 11. клас - КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Каква е вероятността от 6 подаръка да се харесат точно два? 2. Ученик отговаря по случаен начин на въ- просите от тест с 15 въпроса с по 4 възможни.

Анализ на резултатите по математика от НВО в VII клас

Всички ученици (103 на брой), завършващи VII клас през учебната 2019/2020 ... Мерки за подобряване на учебните резултати по МАТЕМАТИКА.

Конспект на урок по математика за 6 клас

4 февр. 2018 г. ... Тема на урока: Действия с рационални числа ... Използва свойствата на действията за рационално пресмятане и проверява тяхната вярност;.

по математика за 8. клас - КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Точка M е среда на дъгата AB, която не съдържа точката C, от описаната окръжност на триъгъл- ник ABC. Да се докаже, че MA = MB = MI, където.

по математика за 12. клас - КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Когато искаме да получим информация за дадена характеристика на изследваните обекти (например колко ученици са с наднормено тегло),.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА V КЛАС

тията разстояние от точка до права и правоъгълен паралелепипед, намиране на лице на ... калкулатор при решаване на ... 1. умее да намира разстояние от.

План на урок по Математика -1 клас

Нагледни средства и материали / черен молив, цветни моливи, маркери, табла, голямо сметало, работни листове, шаблон на цифрите /. Задачи: 1.

МАТЕМАТИКА - за 2. клас - КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

разбира смисъла на отношенията „с … по- ... Всичко това е насочено към тезата за пости- ... за маймуната гибон – до какво разстояние може да подскочи тя.

по математика за 6. клас - КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

множество, случайни събития, описване на възможности от събития, разчитане и интерпретиране на информация, представена с текст, таблици, графики, ...

В 3 клас ПО МАТЕМАТИКА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

значение е как ще са разположени двата множители, произведението ще е едно и също. 364.6 = 6.364 ... на всяко от събираемите с числото. (9+7). 8 = 9.8+7.8.

Самоподготовка по Математика за 7 клас, 25.03. – сряда

израз – Ако в рационален израз има деление с ... o Числена стойност на израз – Когато буквите се ... О – Цял рационален израз, който е произведение от.

по математика за 7. клас - КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

жителна подготовка по математика в 7. клас при формиране на системата от знания и умения. ... учебник. • Възможността за съставяне на неравенства,.

Книга за учителя по математика за 5. клас

плочки. Прилагане на зна- нията за делимост в практическа задача. • Кога трябва да се намери НОД (в задача ... един майстор може да нареди плочките. Тестови.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 9 КЛАС.pdf

Усвояване на зависимости в правоъгълен триъгълник. 4.Задълбочаване на логически знания и умения, формиране на логическа култура и усвояване на математическа ...

книга за учителя - по математика за 11. клас

Формиране на умения за определяне кои случайни събития са независими и прилагане на теоремата за умножение на вероятностите при независими събития.

Учебна тетрадка по математика №1 за 4. клас

Запиши липсващите числа на числовата лента и в балоните. 1. 5. 1000. 6000. 10 000 а) В ясна нощ на небето се виждат около 3 хиляди звезди.

Брошура Математика 3. клас - Издателство Бит и Техника

Те ще си купят китара, йоника и комплект барабани. Ще им останат ли пари? ... уроци с практическа насоченост ... 9009 Варна, ул.,,Кап. Райчо Николов" № 101.