bglibrary.org

от предоставя услуги. Клиентът се ,,вАрнА-тур ком" Еоод к.ш.

29 сент. 2020 г. ... Начин на плащане: - по лична дебитна карта. - по личната банкова сметка на изпълнителя. испол н итель/изпълнител : ,,вАрнА-тур ком" Еоод.

от предоставя услуги. Клиентът се ,,вАрнА-тур ком" Еоод к.ш.

29 сент. 2020 г. ... Начин на плащане: - по лична дебитна карта. - по личната банкова сметка на изпълнителя. испол н итель/изпълнител : ,,вАрнА-тур ком" Еоод.

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД (Дружеството) предоставя на ...

Белотинци, на главен път Е-79 Монтана/Видин. 110. Обзор, изхода за Бургас. 111. "Автомагистрала Тракия" - 36 км/север. 112. Пазарджик, моста Марица.

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД (Дружеството) предоставя на ...

чрез фискални устройства, бензиностанциите на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД са ... номер на карта, с която е станало зареждането. ... Казанлък, бул.

фирма "солис" еоод предоставя търговска гаранция при ...

Пловдив, ул.Брезовско шосе 176. За дефекти, възникнали и открити в течение на гаранционния срок, клиентът по договор предявява рекламация пред Солис ЕООД, ...

ЮНИОН АСЕТС" ЕООД предоставя настоящата референция на ...

"Жилищен комплекс "Елизиум" - I eman: бл. ... София;. Обектът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № ДК-07-С-165 от. 22.08.20162.

SAP УСЛУГИ Общи Условия САП България ЕООД (SAP) (“ОУ ...

Клаузите на. Договора за софтуер по смисъла на член 1.7 по-долу или Поръчката на "облачна" услуга. ("Cloud Service Order Form") се прилагат.

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ САГБАЛ "Д‐р Щерев" ЕООД ...

1 мая 2018 г. ... 388 Чернодробни ензими. 6.70 лв. 389 АсАТ (GOT; ASAT ). 2.70 лв. 390 АлАТ (GPT; ALAT ). 2.70 лв. 391 Гама ‐ GT (GGT). 2.70 лв.

„ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД

28 янв. 2015 г. ... Удостоверение за актуално състояние на „Енерго-Про Продажби” АД; ... съобразени с очакванията за бъдещите цени на горивата, ...

„енерго-про варна“ еоод

28 янв. 2015 г. ... Про Мрежи“ АД намалява до 1 185 518 бр.акции и съответно гласове или 89.95 % от ... нетните му активи (примерно методът на оценка според ...

„Лорка” ЕООД, гр. Варна

23 июн. 2020 г. ... вододисперсни бои и един брой дозираща бъркалка за получаване на сухи строителни смеси. В цех „Готова продукция" се извършва разливане на ...

"СВЕТА МАРИНА" ЕООД ГР.ВАРНА

затворена система за вземане на кръв". Комисията е в пълен и редовен състав. Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103, ...

Адиан АМГ ЕООД - РИОСВ Варна

прах и частици от черни метали стърготини, стружки и изрезки от цветни метали прах и частици от цветни метали стърготини, стружки и изрезки от пластмаси.

Титан строй Варна ЕООД

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна. РЕШЕНИЕ. № 03 - РД -- .875. - 00 от 10..04.2020 г. На основание чл. 78, ал. 10, във връзка с чл.

БГ ОРНИТОС ЕООД - РИОСВ Варна

специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строителството и експлоатацията;. От 4 до 6. Средно по степен въздействие, което е необходимо да ...

Евротекс ЕООД - РИОСВ Варна

16 янв. 2020 г. ... хидравлични преси: ,,VVH20R с капацитет от 2 до 4 бали/час;. ,,HDM50BBS" с капацитет от 1 до 12 бали/час. Нарязване на отпадъци с код 19 12 ...

Метал стар 61 ЕООД - РИОСВ Варна

изрезки от пластмаси. --------- лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Ивелин Балчев служ. тел.: 0887220382.

ТЕРЕМ – “КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

Възможности на “ ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал – Варна “ ЕООД за поддържане ... 18001: 2007 “ Система за управление на здравето и безопасността при работа “.

“Нур пиле” ЕООД, гр. Игнатиево - РИОСВ Варна

метални 200 л варели, разположени на дървени палети;. 3. На територията на ПСОВ на обособена площадка се съхраняват натриев.

Кардиологичен Медицински Център Варна ЕООД

Кардиологичен Медицински Център Варна ЕООД. Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги. Код от информацион ната систама.

МБАЛ BAPHA" ЕООД - гр. Варна, пл. Славейков" № 1, тел

Зам.управител при .,МБАЛ Варна" ЕООД, квалификация медик. Секретар: Донка Атанасова- служебен адрес: гр.Варна, пл. Славейков" №1, на длъжност.

Юникомс Компютри ЕООД - ЦСМП-ВАРНА

15 нояб. 2019 г. ... unicoms. Юникомс Компютри ЕООД. Магазин и сервиз: Варна, бул. Вл. Варненчик 113,. Тел.: 052/912 300 онлайн магазин: www.unicom.bg. Оферта.

с;тРоикомЕРс Еоод - Първа езикова гимназия - Варна

2 июн. 2020 г. ... Изпитване на вентила ионна уредба ... оставка и монтаж на че на газова тръба 2" ... Досгавка и монтаж на топлоизолация за черна газова.

Представено от «БИЛД СТРОЙ 1» ЕООД, « - РИОСВ Варна

„Младост“, район „Младост“, ЗПЗ, гр. Варна, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на ...

Автосервиз”ДМД Колор”,стопанисван от “Дали 99” ЕООД, гр. Варна

за наем от 03.01.2018 г. AHAAHONT. RNLINECHN. AME. 1. Фактор,,Отпадъци": В резултат на дейността на дружеството се генерират отпадъци, ...

Landscape & Garden Equipment Флуидконтрол Варна ЕООД ...

Landscape & Garden Equipment. Флуидконтрол Варна ЕООД. Варна 9000, бул."Цар Освободител №202, ... Разпръсквач за храсти, "PRS40" с регулатор за 2.8 bar.

„ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, гр. Варна уведомява засегнатото ...

Инвестиционното предложение се отнася до изграждане на 6 склада 4 от които закрити, паркинг за 15 служебни автомобила, едноетажен офис сграда с РЗП до 140 ...

“Агрис СС” ЕООД, гр. Генерал Тошево - РИОСВ Варна

интензивно отглеждане на кокошки-носачки, включваща 15 броя помещения и ... фураж за инсталацията и годишна консумация на горива за инсталацията.

“Неди стил” ЕООД, гр. Добрич - РИОСВ Варна

Обект:,,Неди стил" ЕООД, гр. Добрич, Предприятие за производство на обувки ... 04 01 99, 15 01 01, 15 01 10* и 20 01 21*, за които е извършена класификация ...

КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД прие за ремонт учебен кора

„ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД прие за ремонт учебен кораб МК-421, собственост на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”. (информация и снимки: www.krz-fa.com)

Плевен ще предоставя безплатна правна помощ

17 июл. 2017 г. ... Регионален Център за консултиране към Адвокатски съвет – Плевен за осъществяване на безплатна правна помощ на физически лица от уязвими ...

1 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за ...

(приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ ... осигуряването на видеонаблюдение и строителни ремонти на паркингите, повишена е и.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок ...

елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Карнобат. ... списания, книги, книжарски.